Boek – Omnibus 1

R80.00

OMNIBUS 1:

1. En Hy Word Genoem Vredevors

2. Nederigheid

3. Kinders Van God Is Vol Vreugde

Category:

Description

1. En Hy Word Genoem Vredevors

Wie ken nie daardie bekende woorde in Jesaja 9:5 nie, waar die profeet profeteer oor die komende geboorte van Jesus Christus, en waar Sy Name in glorie voorspel word as: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, en dan . VREDEVORS! Maar wat beteken dit vir ons, kinders van God, VANDAG, dat Jesus genoem was die Vredevors? Sou hy vir ons ‘n wêreldse vrede bring? Indien nie, hoe sou Sy vrede lyk en hoe sou ons dit hier op aarde ervaar, of wedervaar? Sou dit ‘n vrede wees wat ons net eendag in die hemel sal ontvang, of kan ons dit wel nou reeds ontvang? Uit hierdie boekie is dit baie duidelik dat Jesus Christus se vrede, ‘n innerlike, goddelike, ewige vrede is, wat niks te doen het met die kamtige vrede wat wêreldheersers so proklameer en najaag nie. Met direkte verwysings na die Skrif, en menige aanhalings daaruit, breek die skrywer in gewone geselstrant die aspek van daardie werklike vrede wat Jesus Christus gebring het tydens Sy koms na die aarde, vir die gewone man op straat oop.

2. Nederigheid

Die Bybel se waarskuwing is baie duidelik: “Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val.” (Spreuke 16:18) Hoe baie van ons, gewone mense, dink regtig na oor wat hierdie paar woorde in ons daaglikse omgang beteken? Besef ons werklik dat God wil hê ons moet waarlik nederig wees en nie hoogmoedig nie? Besef ons werklik dat die Bybel baie duidelik is daaroor dat God self hoogmoedige mense weerstaan? Maar tog lewe die mense vandag grotendeels vanuit hulle persoonlike trots en hoogmoed! Die eie-ek, die self, word opgeblaas en aangeblaas, MY (mense)regte is aan die orde van die dag en het in baie gevalle belangriker geword as wat die Woord van God daaroor te sê het. In hierdie boekie probeer die skrywer, vanuit ‘n Skriftuurlike oogpunt, dit aan die gewone mens duidelik maak hoe belangrik God ware nederigheid ag, en hoe Hy Self teen hoogmoed en trots optree. Is jy – kind van God – van mening dat jy werklik nederig is, soos die Bybel sê jy moet wees? Indien wel, word jy uitgedaag om hierdie boekie te lees en jouself te toets. En jy vriend, wat nog nie werklik ‘n keuse gemaak het vir Hom nie, maar wat tog begin wonder . word óók uitgedaag om hierdie boekie te lees en vir jouself die vraag te vra: Wie beheer tans nog jou lewe – jy SELF, of Jesus Christus?

3. Kinders Van God Is Vol Vreugde

Hierdie boek is deur die Here op die skrywer se hart gedruk vanweë die feit dat so baie mense kinders van God sien as langgesig, of suurgesig mense. Dit terwyl die Bybel tog so duidelik is dat Jesus self ‘n man van VREUGDE was! Dink jy dalk dit is net nie meer moontlik om ware vreugde en blydskap te beleef in die huidige wêreldse omstandighede nie? Wat sou die Bybel se siening wees rondom hierdie belangrike aspek? Of ís dit in werklikheid so ‘n belangrike aspek? Die skrywer probeer op sy gewone geselstrant deur middel van velerlei aanhalings uit die Bybel, aan die wêreld wys hoe wil God in werklikheid hê Sy kinders moet lewe. Nieteenstaande hulle omstandighede. Jesus het aan Sy dissipels, en aan ons, gesê hy stuur ons uit SOOS Sy Vader Hom uitgestuur het. Hoe het Sy Vader Hom dan uitgestuur? Waag dit gerus om hierdie boekie oop te maak vir die antwoord.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Boek – Omnibus 1”

Your email address will not be published.

Please fill in the missing number to submit your review *

Go to Top