BASIESE SONDAARSGEBED

“Vader, ek kom na U in die Naam van Jesus Christus van Nasaret. Ek bely vandag dat ek ‘n sondaar is Here, en dat ek Jesus Christus as Verlosser nodig het. Ek bely al die kere in my lewe wat ek die duiwel plek gegee het in my gedagtes, woorde en dade, as sonde.

Ek bely al die kere wat ek ongehoorsaam was aan U Woord, en U teleurgestel het, as sonde en ek vra U nou om my te vergewe in Jesus Naam. Dankie Vader dat ek weet U vergewe my nou en U dink nooit weer daaraan nie. (Hebr.8:12)

Daarom bely ek nou dat ek met my hele hart glo dat Jesus Christus vir my aan die kruis gesterf het, en fisies deur God uit die dode opgewek is (Rom.10:9,10) om te gaan sit aan U regterhand Vader, en ek bely nou dat ek Jesus Christus aanneem (Joh.1:12,13) as my enigste Koning, my Here, my Redder, my Saligmaker, my Verlosser, en my Vriend.

Here, ek vra dat U deur U Heilige Gees my sal lei (Rom.8:14) en sal leer om in U Woord te bly en in heiligmaking te begin nastrewe en uit te lewe (1 Petr.1:15,16). Gee my ‘n nuwe honger na U Woord, Here en openbaar asseblief self U Skrifte aan my deur U Heilige Gees. Dankie Here dat ek weet dat ek nou ook U kind mag wees, en mag lewe onder leiding van U Heilige Gees. Amen.”