( SONDEBELYDENIS ) –

Vader, ek kom nou na U toe in die wonderlike Naam van Jesus Christus. Ek dank U dat U Woord bepaal dat, as ek MY SONDES BELY , U is getrou en regverdig (1 Johannes 1:9) en U verwyder dit van my so ver soos die ooste van die weste (Psalm 103:12). Daarom kom ek nou en ek bely elke sonde wat ek tot vandag toe gepleeg het, voor U. Of dit verkeerde gedagtes was, verkeerde woorde, of verkeerde dade, Here U ken tog alles. Ook al my seksuele oortredings voor die huwelik en buite die huwelik, bely ek nou voor U as sonde. (** NOTA: Indien die Heilige Gees jou so lei, noem ook al die ander sondes wat Hy aan jou uitwys HIER hardop) . Ek plaas dit alles vandag voor U Troon en ek bid dat U my asseblief nou sal vergewe. Dankie Here dat ek weet dat U Woord by herhaling sê U vergewe my nou werklik en U dink nooit weer daaraan nie (Hebreërs 8:12 en Hebreërs 10:17).

( BEVESTIGING VAN KINDSKAP ) –

Met dankbaarheid aanvaar ek nou U vergifnis en daarom kan ek vandag met my mond bevestig / of HERBEVESTIG, aan die wêreld en ook aan Satan en sy magte, dat ek met my hele hart glo Jesus Christus het vlees geword en aarde toe gekom vir MY, en dat Jesus Christus my Koning, my Here, my Redder, my Saligmaker, my Verlosser en my Vriend is, en ek neem hom nou so aan.(Romeine 10:9,10; Johannes 1:12). Dit maak my nou ‘n KIND van die lewende en Almagtige God. Dankie Jesus daarvoor!

( VRYSPRAAK GEDEELTE ) –

Vader, U Woord sê dat, as ek vryspreek, ek vrygespreek kan word (Lukas 6:37), maar as ek nie vergewe nie, ek nie vergifnis kan ontvang nie (Mattheus 6:15). Here, ek weet mos nou, ek het sopas opnuut van U vergifnis ontvang, so ek het geen rede om enige mens nie te WIL vergewe nie. Sou ek nie wil vergewe nie Vader, stel ek myself mos bokant U, en dit wil of kan ek nie doen nie.

Daarom kom ek voor U en ek wil heel eerste al my VOOROUERS vryspreek vir enigiets wat hulle gesê of gedoen het wat kon veroorsaak dat daar vloeke, ongeregtighede of hoererye op my kon afkom. Ek haal hulle vandag almal af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en plaas hulle almal vandag voor U troon, waar hulle almal hoort.

Ek spreek vandag ook my PA en my MA (of my stiefpa en/of stiefma) vry vir enigiets wat hulle gesê of gedoen het, of dalk NIE gedoen het nie, wat my seergemaak of teleurgestel het. Ek vergewe hulle dat hulle my soms verwerp of minderwaardig laat voel het en ek haal hulle nou albei af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed, en plaas hulle voor U troon. Ek bid dat U hulle sal seën, sodat hulle die pad tot die einde van hulle lewens met U sal stap, as liefdevolle Vader en genadige God.

So kom ek ook nou en ek spreek my BROERS en my SUSTERS (en hulle mans en/of vrouens) vry. Ek vergewe hulle vir enigiets wat hulle gesê of gedoen het, wat my dalk seergemaak, teleurgestel of tenagekom het. Ek haal hulle elkeen afsonderlik af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed, en sit hulle voor U troon neer. Ek bid dat U hulle oorvloediglik sal seën Vader, dat hulle huwelike, hulle kinders en hulle besighede geseënd sal wees, in Jesus Naam.

Ek spreek verder al my ou SKOOLVRIENDE, of OUD-ONDERWYSERS vry wat my op skool geterg het, verneder het, verkleineer het of seergemaak of telereurgestel het op enige ander wyse. Ek vergewe elkeen van hulle afsonderlik en haal hulle nou af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en waar hulle ookal vandag is, sit ek hulle elkeen voor U troon neer en ek bid dat U hulle sal seën en dat hulle almal met U die pad sal stap.

Ek kom ook nou en spreek al my VORIGE SEKSMAATS vry. U weet wie elkeen van hulle was Here, manlik of vroulik. Ek vergewe elkeen van hulle vir hulle aandeel in die geestelike aanslag op my liggaam, my lewe en my huwelik. Ek breek elke sielsverbintenis of geestelike bloedverbond wat ek met elkeen van hulle gehad het en haal hulle nou afsonderlik af van my rug af. Ek was elkeen van hulle nou skoon in Jesus se bloed en ek plaas hulle voor U troon, want U het vir elkeen van hulle ook gesterf. Ek bid dat U hulle sal seën, dat hulle huwelike geseënd sal wees, dat hulle kinders geseënd sal wees en dat hulle elkeen met U die pad sal stap as liefdevolle Vader en genadige God.

So spreek ek ook vandag die res van my FAMILIE of my SKOONFAMILIE en my WERKSKOLLEGAS vry wat my dalk seergemaak, teleurgestel of tenagekom het. U weet wie elkeen van hulle was Here, want U was elke keer daar. Ek vergewe elkeen van hulle vir elke seermaak woord of –daad en haal hulle afsonderlik nou af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en sit hulle voor U troon neer. Ek bid dat U hulle elkeen sal seën en dat hulle almal met U die pad sal stap.

Dan spreek ek nou MY KINDERS vry vir enigiets wat hulle gesê of gedoen het wat my seergemaak of teleurgestel het. Hulle is my kinders Here. U het my geseën met hulle en ek dank U daarvoor. Ek haal hulle nou af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en sit hulle voor U troon neer. Ek bid dat U hulle sal seën en dat hulle hulle lewenspad slegs met U sal wandel, met U as liefdevolle Vader en genadige God.

Vandag spreek ek ook my MAN / VROU (óók eks-man of eks-vrou) vry vir enigiets wat hy / sy gesê of gedoen het wat my seergemaak of teleurgestel het tydens ons huwelikslewe. Ek vergewe hom / haar soos Jesus my volkome vergewe het, haal hom / haar af van my rug af, was hom / haar skoon in Jesus se bloed en sit hom / haar voor U troon neer. Hy / sy is my man / vrou Here, U het hom / haar vir my gegee en U maak nie foute nie. Daarom neem ek nou myself, my man / vrou en my kinders en ek bid ons toe onder die bloed van Jesus en ek sit ons as ‘n eenheid neer voor U troon. Here, ek verklaar vandag, soos Josua van ouds: “Ek en my huis, ons sál die Here dien!”

Soos ek nou hierdie laste van my skouers afhaal, en voor U troon neersit Here, lós ek dit vandag daar. Ek KIES om dit na vandag nie weer op my skouers te laai nie. Ek kies vandag om NET Jesus se juk op my skouers te laai, want die Woord bepaal tog duidelik: U juk is sag en U las is lig (Mattheus 11:30).

Daarom kom ek nou en ek spreek MYSELF vry. Ek vergewe myself uit my hart uit vir al hierdie ou skuldgevoelens, skuldlaste, negatiewe gedagtes en negatiewe woorde wat ek oor myself gehad oor al die foute wat ek gemaak het, verkeerde besluite wat ek geneem het en verkeerde dinge wat ek gedoen het. Ek haal myself vandag af van my rug af, was myself skoon in Jesus se bloed en sit myself voor U troon neer, daar waar ek myself kan sien staan, rein, skoongewas deur Jesus se bloed.

En dan Vader, spreek ek U vry vandag, vir al daardie kere wat ek U vanweë my onkunde verkeerdelik verkwalik het oor dinge wat in my lewe verkeerd geloop het. Ek weet vandag dit was nie U nie Here, maar dat dit alles die LEUENS van Satan was. Daarom bid ek dat U my sal vergewe omdat ek U so verkeerdelik verkwalik het. Dankie Here dat ek weet, U vergewe my nou ook daarvoor, en met dankbaarheid aanvaar ek ook U vergifnis daarvoor.

( GENESING VAN HERINNERINGE ) –

Ek bid dat U my sal toevou met U kleed van geregtigheid en deur my eie lippe met my sal spreek, in Jesus Christus se Naam. Dat elke woord wat ek vandag/vanaand spreek, vanuit my hart sal kom, want U sien my hart en U woon in my hart, sodat ek vandag waarlik, en finaal, vry kan kom van enigiets vanuit my verlede wat nou nog enige bindinge in my lewe mag veroorsaak. Dankie Jesus Christus, dat U nie net vir my sondes gesterf het nie, maar ook vir my HARTSEER, my PYN, my VERWERPING, my VERLANGE, my EENSAAMHEID, en die diep verlange weens ‘n gebrek aan liefde.

Here, ek weet U wil ‘n perfekte intieme verhouding met my ook hê en U wil al die seer in my siel genees. Ek weet ook U wil my fisies, geestelik en in my emosies herstel, sodat ek in elke opsig normaal en volwasse kan optree.

Here Jesus, daarom kom ek nou kragtens Hebreërs 4:16 met vrymoedigheid voor U genadetroon en ek rig ‘n petisie tot U, in Jesus Christus se Naam oor ALLES wat met my liggaam gebeur het, onder andere ENIGE skokke, traumas, aanrandings, geweld, programmerings deur rituele geweld, molestasies, verkragtings, okkulte, enige sonde of ongeregtigheid waarby ek bewustelik of onbewustelik betrokke was en wat in my onderbewussyn weggesluit is, alles wat in die duister aan my gedoen was. Vader, ek vra dat U my nou sal begin genees en herstelwerk doen aan alles wat in die duister aan my sielsdimensie gedoen is wat dit moontlik stukkend geskeur en/of beskadig het. Vader, dat U nou, deur die krag van U Heilige Gees, in Jesus Christus se Naam, sal begin en my sal genees en herstel in U perfekte wil en planne vir my lewe. Dat U my sal help om vergifnis te vra vir die sondes en om alle mense vry te spreek en te vergewe wat my skade aangedoen, of my seergemaak het, en dat alles wat in die donker gedoen was, finaal aan die lig sal kom.

Here Jesus, ek vra U uit die diepte van my hart in hierdie oomblikke om asseblief nou met my terug te stap deur elke sekonde van my bestaan. Begin asseblief by my verwekking tot vandag toe, en genees en herstel elke stukkende plek in my siel. Elke diep seer vanuit my verlede, die trauma, vernederings, verwerpings, verlatings, skokkende behandelings, ongelukke en geweld waaraan ek moontlik onderwerp was en wat U van kennis dra, aangesien u by elke geleentheid teenwoordig was. Want Jesus, die Woord is duidelik dat deur U wonde en kneusings aan die kruis daar ook vir my emosionele genesing gekom het. Here Jesus, verwyder asseblief saam met die genesings in my emosies ook elke beeld van die betrokke gebeure uit my verstand en vul dit in hierdie oomblikke met U Heilige Gees se volheid. Verseël my asseblief, sodat Satan nie verder kan slag en steel nie en gee vir my sewe maal terug wat van my gesteel is, in Jesus Christus se Naam!

Vader, genees my asseblief diep binne-in en herstel elke kommunikasiekanaal tussen my gees en vlees in my sielsdimensie, sodat ek voortaan sonder enige blokkasie U wonderlike Liefde kan ontvang.

Stuur U Heilige Gees tot in die donkerste hoekies van my emosies, selfs tot in die derde en vierde generasie van my voorgeslagte, en verwyder asseblief ook enige en alle skadelike generasiesondes en ongeregtighede, skadelike materiaal of herinneringe, elke genetiese- of geestelike binding in my lewe of op my lewe. Genees my asseblief nou volkome en verander alles in seëninge! Reinig my wonde en bedek dit alleenlik met U Bloed.

Here Jesus, U het my reeds geken voor my geboorte al, en was reeds daar vanaf my verwekking, volgens Jeremia 1:4, 5. Here, verlos my daarom asseblief nou van alle vrese, vloeke of negatiewe gedrag wat aan my oorgedra is in die baarmoeder, deur my moeder of vanaf enige van my voorgeslagte. Dankie Jesus, dat U daar was toe ek gebore was en dat U my toe reeds innig liefgehad het, dat ek vir U spesiaal was net soos ek was, en U my kosbaar in U oë gemaak het.

Here Jesus, ek bid nou vir genesing deur U Heilige Gees vir enige van daardie gevalle waar ek dalk onbemind, nie die regte geslag, onwelkom, verwerp, sieklik, of ongeliefd was, of nie liefde ontvang het nie. Waar ek blootgestel was aan trauma of geweld en soms selfs gevoel het dat ek net in die pad van my ouers was. Kom genees asseblief nou alle verwerping, verlating, skokke, verlange, eensaamheid, alle seer, siekte en enige innerlike onvermoë om my hulpeloosheid te verstaan. Here, genees my asseblief van dag een in my lewe af, en deur my hele lewe tot vandag toe.

Here Jesus, die traumas, minagtings, beledigings, waar ek verlate was of by ander mense gelos is. Die vrese, stap vir stap deur my lewe Here, die emosies, die verwerpings, harde stemme, gevloek, geweld in enige vorm, gebrek aan liefde, sondes, verslawende gewoontes, ek bely dit eerstens as sonde en tweedens bedank ek U vir totale genesing van dit alles Here! Die tye wat ek by vreemdes gelos was, die verlange, gebrek aan koestering, sekuriteit, veiligheid, vrese, nagmerries en bangmaakstories wat aan my vertel was.

 

Daardie kere waar ek verstoot was, waar my pappa en mamma nie vir my daar was nie, of waar my pappa en mamma nie vir my drukkies gegee het nie, terwyl ek so daarna gesmag het.

Here Jesus, genees my asseblief nou van elke seer, elke negatiewe gedagte en oordeel, elke wortel van bitterheid en woede, elke verwerping en eensaamheid, elke vrees, skuldgevoel, negatiewe magte en gedagtes wat op my inwerk. Die houvas van elke gees van depressie wat my wil versmoor en elke doodswens, verbreek ek nou oor my lewe, in Jesus Christus se Naam!

Stap asseblief nou saam met my met visioene en gesigte en openbaar dit wat in die duister aan my gedoen was, sodat ek dit nou Kruis toe kan bring en finaal daar kan neerlê. Maak asseblief nou my emosies los, sodat ek weer dit kan ervaar wat met my gebeur het, sodat U my waarlik daarvan kan genees. Lig asseblief nou die deksels van dit wat hier binne-in my wil ontplof en wat ek nie die seer van kan verstaan nie. Ook dit wat my eensaam laat voel tussen mense. Here Jesus, genees my asseblief in elke area van my lewe. Al die seer wat op my oorgedra is uit die voorgeslagte of vanweë hulle outoriteitsposisies oor my lewe.

Verwyder asseblief nou ook alle pyn uit my nageslag se gestel en genees ook hulle van enige en alle trauma wat ek oor hulle gebring het. Ek seën nou my nageslag met vrede, liefde en totale genesing in elke area van hulle lewens, in Jesus Christus se Naam!

( BREEK VAN SIELSBANDE ) –

Vader, in die Naam van Jesus Christus onderwerp ek verder nou my siel, my begeertes en my emosies aan U Heilige Gees. Ek bely hiermee ook al my losbandigheid, voorhuwelikse seks, en alle buite-huwelikse seksuele verhoudinge as sonde, hetsy met my eie geslag, hetsy met die teenoorgestelde geslag. Ek bely al my goddelose gees-, siel- en liggaamskoppelinge as sonde. Ek dank U dat U my nou vergewe en reinig met die Bloed van Jesus.

In die Naam van Jesus vra ek U om my NOU los te maak van alle sielsverbintenisse met vorige seksmaats en van enige goddelose verhoudinge wat ek gehad het. Ontwortel asseblief alle tentakels van seksuele slawerny, OF van emosionele verlange na, OF van emosionele afhanklikheid van, enige persoon, of daardie persoon nog lewend of reeds oorlede is. Maak my asseblief ook los van alle VERSLAWENDE GEDAGTES wat ek nog oor enige persoon, of daardie persoon nog lewend of reeds oorlede is, mag koester.

Ek VERLOëN en WEERSTAAN alle bose geeste wat hierdie sielsverbintenisse versterk of wat aan my oorgedra is deur al my goddelose, bose assosiasies, of om watter ander rede ookal. Reinig my siel asseblief en help my om alle onwettige eenwording te vergeet sodat ek vry kan wees om my liggaam, siel en gees, volkome aan U en my huweliksmaat te gee.

Vader, ek ontvang nou U vergifnis vir al my seksuele sondes, of enige ander sielsverbintenisse vanuit my verlede. Ek GLO en EIEN VIR MY TOE, dat ek volkome vergewe is vir hierdie aspek van my leweDANKIE dat U my sondes nie meer onthou nie. DANKIE dat U my reinig van alle ongeregtighede.Here, ek onderwerp myself VOLKOME aan U . Deur U genade vra ek dat U my van VANDAG af volkome sal heilig hou in my gees, siel en liggaam.

( VOORVADER BETROKKENHEID ) –

Ek kom nou spesifiek voor U in die Naam van Jesus Christus en bely die sondes van my voorvaders waardeur vloeke, ongeregtighede en hoerery op my en my nageslag kon neerkom, soos dit beskryf word in die Bybel.

Vader, hier dink ek byvoorbeeld aan: “Allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaamheid aan ouers, onverstandig, afgodedienaars, egbrekers, wellustelinge, sodomiete, diewe, gierigaards, dronkaards, rowers, owerspel, onreinheid, ongebondenheid, toornigheid, vyandskap, jaloersheid, na-ywer, tweedrag, partyskap, afguns, brassery.”

Here Jesus, ek bely nou hierdie dinge as sondes van my voorgeslagte. Ek bely ook my eie betrokkenheid daarby. Ek vra dat U my sal vergewe en ek vergewe ook my voorgeslagte. Nou breek ek elke vloek, ongeregtigheid en hoerery op my en my nageslag in die Naam van Jesus, en verander dit in ‘n seën.

( BEVRYDINGSGEDEELTE ) –

Here, U Woord sê Satan IS oorwin vanweë die bloed van die Lam aan die kruis en die woord van die heiliges se getuienis (Openbaring 12:11). Ek is ook een van die heiliges en my getuienis is: ek is ‘n bloedgewaste kind van Jesus; ek is met eer en heerlikheid gekroon (Psalm 8:6); ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my liefhet (Romeine 8:37); ek is ‘n prins / prinses van God, want my Pa is die Koning; U het my by my naam geroep, ek behoort aan U (Jesaja 43:1).

U Woord sê verder dat ek die mag het om op slange en skerpioene (Satan en sy geeste) te trap (Lukas 10:19); dat as ek my aan U onderwerp en ek staan die duiwel teen, dat hy van my af sal wegvlug (Jakobus 4:7). Daarom Here, onderwerp ek my nou aan U. My gedagtes, my liggaam, my lewe, my huwelik, my verhouding met my kinders, met my vriende, met my familie en met my werkskollegas, alles wat ek het en alles wat ek is, onderwerp ek opnuut nou aan U. Ek neem nou my outoriteit wat ek in die Naam van Jesus Christus het op, al is dit vir die eerste keer in my lewe Here, en ek eien dit vandag vir my toe dat ek die gesag het, in die Naam van Jesus Christus, om vir die Satan en sy geeste te kan sê:

Satan, luister mooi, JY, en al jou geeste wat my lewe probeer hel maak het hier op aarde, dit is vandag klaar. Ek is onder die beskerming van die bloed van Jesus en ek ontneem julle vandag enige wettige reg wat julle dalk nog dink julle in my gedagtes, my liggaam, my huwelik, my verhouding met my familie, met my vriende, met my werkskollegas of enige ander area van my liggaam het. Ek BREEK vandag julle kettings en ek verklaar julle werke nietig . Ek vernietig julle houvas op my lewe en ek sê julle sal vandag verdwyn en gaan na die droë waterlose plekke. Julle sal nie in hierdie dorp bly nie, julle sal nie in ander mense ingaan nie, julle sal nie in enige diere ingaan nie.

Satan, julle verdwyn nou en jy vat nou saam met jou, jou geeste:

Gees van LEUENS , jy het klaar vir my gelieg, en jy het my klaar gebruik om leuens te vertel. Ek het die Waarheid persoonlik ontmoet. Sy Naam is Jesus Christus en daar is geen plek meer in my lewe vir LEUENS nie. Ek breek nou jou kettings van LEUENS en ek beveel jou om my te verlaat, in die Naam van Jesus Christus!

Gees van VREES , ek breek al jou kettings. VREES in enige vorm, breek ek nou af. VREES vir die donker, VREES oor my finansies, VREES oor my toekoms, VREES oor my kinders se toekoms, VREES oor my huwelik. VREES oor enigiets breek ek nou af, want die Bybel sê vir my God het nie vir my ‘n gees van VREES gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing (2 Timotheus 1:7) en dit is hoe ek kies om te lewe van vandag af. Die Bybel sê ook vir my die volmaakte liefde dryf die vrees na buite (1 Johannes 4:18). Ek hét daardie volmaakte liefde, want Jesus Christus is binne-in my (Galasiërs 2:20). Daarom, gees van VREES, breek ek nou jou kettings en dryf ek jou uit my lewe uit, in die Naam van Jesus Christus!

Gees van AGGRESSIE , ek is ‘n prins/prinses van God en het my vandag opnuut aan God onderwerp. Daar is geen plek meer vir ongeduld, humeurigheid, of AGGRESSIE in my lewe nie. Ek breek nou jou kettings en beveel jou om my te verlaat, in Jesus se Naam!

Gees van REBELLIE , jy wat my van kleins af in opstand wou bring teen mense rondom my. Ek is ‘n prins / prinses van God en het my vandag finaal aan God onderwerp. Daar is geen plek meer vir enige vorm van opstand in my lewe nie en ek breek jou kettings nou. Verdwyn uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Gees van ONVERGIFNIS , jy het vandag gehoor dat ek almal vrygespreek het wat my seergemaak het. Ek sal voortaan ook almal vryspreek soos Jesus dit aan my uitwys. Omdat ek almal vrygespreek het, sê die Bybel vir my ek is nou vry (Lukas 6:37). Daarom het jy nie meer ‘n reg in my lewe nie. Ek breek nou jou kettings en beveel jou om my te verlaat, in Jesus se Naam!

Gees van BITTERHEID , daar is nie plek vir wrokke in my lewe nie. Daarom het ek almal vergewe en sal ek voortaan aanhou vergewe. Ek breek nou jou kettings en jaag jou uit my lewe uit, in die magtige Naam van Jesus Christus!

Gees van SWAARMOEDIGHEID , die Bybel sê die vreugde (blydskap) van die Here is my beskutting (Nehemia 8:11). Ek kies om van vandag af in daardie vreugde te lewe, ongeag my omstandighede. Daar is nie meer plek vir moedeloosheid of swaarmoedigheid in my lewe nie en ek breek nou jou kettings. Verdwyn in Jesus se Naam!

Gees van DEPRESSIE , jy het geen wettige reg meer in my lewe nie. Jy probeer my in die gat in trek, maar ek weier om jou verder toe te laat. Ek het jou maatjie, die gees van VREES se kettings reeds gebreek en hom reeds beveel om my te verlaat. Daarom breek ek nou in die Naam van Jesus Christus ook jou kettings en beveel jou om my te verlaat!

Gees van SELFMOORD , jy wil my liggaam steel, maar ek sal jou nie toelaat nie. Die Bybel sê dat ek met ‘n lang lewe geseënd is en ek kies om my lang lewe te lewe, tot eer van God en om julle teen te staan, ook in ander mense se lewens. Daarom breek ek nou jou kettings van selfmoord om my gedagtes, myliggaam en my lewe. Verdwyn in die Naam van Jesus Christus!

Gees van VERWERPING , jy wat van kleins af al saam met my kom en my vertel ek hoort nêrens nie, of dat ek nêrens inpas nie. Die Bybel sê ek behoort aan die liggaam van Christus en aan die familie van Christus. Ek is NIE ‘n verworpene nie en ek breek nou jou kettings, verdwyn in Jesus Naam!

Gees van MINDERWAARDIGHEID , jy wat vir my sê ek is nie goed genoeg nie. Die Bybel sê ek is met eer en heerlikheid gekroon en ek is meer as ‘n oorwinnaar deur Christus wat my liefhet. Ek is NIE minderwaardig nie en ek breek nou jou kettings en jaag jou uit my lewe uit in Jesus se Naam!

Gees van MISLUKKING en vrees vir mislukking, die Bybel sê ek is ‘n suksesverhaal in God se oë, en dit is al wat belangrik is. Ek is NIE ‘n mislukking nie en ek hoef nie mislukking te vrees nie en ek waarsku jou vandag: enige mislukking wat jy in die toekoms op my pad wil bring, gaan my net sterker maak in my geloof in God. Verdwyn jy nou, in Jesus se Naam!

Geeste van WELLUS, HOERERY en PERVERSIE , my liggaam is heilig en behoort aan God en aan my huweliksmaat, en aan NIEMAND anders nie. Jy het gehoor ek het alle sielsverbintenisse met vorige seksmaats verbreek, so julle het geen reg meer in my liggaam of my lewe nie. Ek breek al julle kettings om my gedagtes, my liggaam en my geslagsdele en ek beveel julle om my nou te verlaat, in Jesus se Naam!

Gees van SLAWERNY / VERSLAWING , jy het my liggaam lank genoeg vasgebind met allerhande vorme van verslawing. Met rook, drank, dwelms, seks, ooreet, dobbel, koopverslawing, kleptomanie, of watter ander vorm van verslawing ookal. Die Bybel sê my liggaam is ‘n tempel van die Heilige Gees en ek weier om jou verder toe te laat om my tempel te skend met daardie verslawings. Ek wil self nie meer daardie dinge doen nie en ek breek nou jou kettings en houvas op my gedagtes, my liggaam, my mond, my smaakorgane, my keel, my longe, my ingewande en ek beveel jou om my te verlaat, in die Naam van Jesus Christus!

Gees van MANIPULASIE , jy het my jare lank deur mense laat manipuleer, maar jy het my ook gebruik om mense te manipuleer. Jou saad is vandag opgedroog in my lewe. Ek het my aan God onderwerp en ek gaan my voortaan slegs deur Sy Woord laat beheer. Ek breek nou jou kettings van manipulasie in my lewe en beveel jou om my te verlaat, in Jesus se Naam!

Gees van MISLEIDING , jy het my lank genoeg mislei oor wie ek werklik IN CHRISTUS is. Ek het vandag my outoriteit in Christus opgeneem. Ek weet vandag ek is ‘n prins / prinses van God, met al die gesag van die Koning agter my. Jy sal my nie weer mislei oor wie ek is nie en ek breek ook jou kettings, verdwyn in Jesus se Naam!

Gees van JALOESIE , jy het nie enige reg in my lewe nie. Ek het almal geseën wat ek iets teen gehad het, so ek breek jou kettings en jaag jou uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Gees van TROTS EN HOOGMOED , jy het geen reg in my lewe nie, want die Bybel sê trots en hoogmoed is ‘n gruwel in Sy oë. Ek wil nederig wees soos my Jesus en daarom breek ek nou jou kettings in die magtige Naam van Jesus Christus! Verdwyn uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Gees van VRYMESSELARY , ek verklaar al jou vloeke in my lewe nietig, in die Naam van Jesus Christus. Ek verloën alle ede wat enige van my voorgeslagte afgelê het en ook die prinsgeeste van Vrymesselary, en ek breek elke ketting van Vrymesselary in my lewe, in die magtige Naam van Jesus Christus. Julle verdwyn nou in Jesus se Naam!

(** NOTA: Indien daar bevestiging was van Vrymesselary in die familie, hanteer die volgende gedeelte van die gebed ten volle. Indien nie, gaan BLOOT verder met die gebed waar dit handel oor: “ALLE VLOEKE…)

(**In die Naam van die Here Jesus Christus en met die gesag wat ek as ‘n gelowige in Hom besit, verklaar ek nou en hier voor God en almal hier teenwoordig, dat ek losgekoop is uit die hand van satan. Deur die Bloed van Jesus Christus is al my sondes vergewe. Die Bloed van Jesus Christus, God se Seun, reinig my van alle sonde en daardeur is ek nou regverdig asof ek nooit gesondig het nie. Deur die Bloed van Jesus is ek geheilig en gereinig, afgesonder vir die Here – ek is ‘n lid van ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat my uit die duisternis geroep het tot in Sy wonderbare lig.

My liggaam is ‘n tempel van die Heilige Gees, losgekoop en gereinig deur die Bloed van Jesus. Ek behoort aan die Here Jesus Christus, GEES,SIEL en LIGGAAM. Sy Bloed beskerm my van alle boosheid.

In Jesus Naam bely ek nou dat ek en/of my voorourers, skuldig is aan die sonde van AFGODERY in en deur die leer van VRYMESSELARY, hetsy as gevolg van my direkte betrokkenheid en lidmaatskap van daardie organisasie, hetsy as gevolg van my indirekte betrokkenheid daarby deur middel van lidmaatskap van sub-organisasies daarvan, hetsy vanweë die betrokkenheid daarby deur enige van my voorgeslagte, welke betrokkenheid deur my familielyn aan my oorgedra is. In ooreenstemming met God se Woord en met die Here noem ek hierdie betrokkenheid van my en/of van my voorouers sonde en daarom vra ek Hom om dit alles uit my lewe en ook uit my gesinslewe te verwyder.

In die Naam van Jesus Christus bestraf ek enige en alle leuengeeste asook geeste van misleiding van Vrymesselary wat nog dink dat hulle ‘n houvas op my of my gesin het. Ek verloën spesifiek enige towery of heksery, die owerheid agter Vrymesselary, en ek verloën Baphomet, die gees van die antichris, en die vloek van die Luciferiese leer. In die Naam van Jesus verwerp ek verder die prinsgeeste van Vrymesselary, naamlik:

Baal – Songod

Jahbalon – Onheilige drie-eenheid

Baphomet – Seksgod

Tubalcain – god van moord en bloedvergieting

Ek verklaar dat julle geen meer mag oor my het nie, omdat ek losgekoop en duur voor betaal is deur die Bloed van Jesus Christus wat op Golgota gevloei het.

Ek verloën die afgodery, lastering, geheimhouding en misleiding van Vrymesselary op elke vlak. Ek verloën spesifiek die onsekerheid, liefde van posisie en mag, die liefde vir geld, gierigheid, hebsug en trots, wat my en/of my voorouers in Vrymesselary ingetrek het. Ek verloën alle vrese wat my of hulle in Vrymesselary ingetrek het, meer spesifiek die vrees vir die dood, vrees vir die mens, en vrees vir vertroue, in Jesus Naam! In die Naam van Jesus verwerp ek enige en elke eed wat ek, of enige van my voorouers, by die altare van Vrymesselary mag gesweer het, onder andere:

•  Dat my hart uitgesny sal word indien ek die geheimenisse van Vrymesselary sou verklap;

•  Dat my keel van oor tot oor oopgesny sal word indien ek die geheimenisse van Vrymesselary sou verklap;

•  Dat my ingewande uitgetrek sou word en aan die wilde diere gevoer sou word indien ek die geheimenisse van Vrymesselary sou verklap;

•  Dat my liggaam in die growwe sand van die see by die laagwatermerk begrawe sou word waaroor die gety van die see 2 keer in 24 uur sou spoel indien ek die geheimenisse van Vrymesselary sou verklap;

•  Dat my tong by die wortels uitgetrek sou word indien ek die geheimenisse van Vrymesselary sou verklap.

Ek verwerp en verbreek die kode van stilswye in die Naam van Jesus Christus, aangesien Jesus gesê het dat wat in die duisternis gesê word van die dakke af uitgebasuin moet word. Ek verbreek enige en elke sielsverbintenis wat met die “Broederskap” (= Vrymesselary), gesluit is, asook met enige individuele persoon/persone, in die Naam van Jesus Christus. Ek verwerp elke verbond en/of bloedverbond wat in of met Vrymesselary gesluit is en ek kanselleer dit uit in die Naam van Jesus Christus.

Ek vra Here, dat as daar enige bloed is wat teen my mag getuig in die geesdimensie, dat U dit asseblief met die Bloed van Jesus sal stilmaak. Dankie vir die Bloed van Jesus wat my vrymaak! Ek verwerp enige trou wat ek, of enige van my voorouers, aan die organisasie gesweer het , in Jesus Naam.

Ek kanselleer alle rituele uit waaraan ek, of enige van my voorouers, mag deelgeneem het, onder andere:

•  Die tou om die nek (die sg. “koord van die lewe”) wat by inlywing beteken het dat ek nou aangeneem is in Lucifer se familie. Ek verbreek nou hierdie verbinding in die Naam van Jesus Christus en ek vra dat U, Vader, my nou sal aanneem in u familie en die aannemingspapiere uit Lucifer se hande sal neem;

•  Die blinddoek op my oë wat met die afhaal daarvan my “derde oog” oopgemaak het. Ek verwerp hierdie ritueel en vra dat U, Here, my derde oog sal verseël met die Bloed van Jesus;

•  Die Vrymesselaars “doop” (= 3 keer “onderdompeling”) in ‘n doodskis en die opstaan daaruit as ‘n Vrymesselaar. Ek verwerp ook die geheime woord: “Mah hah Bone” wat in hierdie ritueel aan my gegee is waardeur ek “opgewek” is.

Ek verwerp die sielsverbintenis wat met die gees van die dood gesluit is in die Naam van Jesus Christus van Nasaret. Ek sny myself en my gesin los van hierdie gees en breek die ooreenkoms wat ek, of my voorouers, met hom aangegaan het in Jesus se Naam.

In die Naam van Jesus verwerp ek die okkultiese voorwerpe van die “square and compasses” wat ook dui op die seksuele, die pentogram, en die letter “G” (wat verwys na die “Grand Master of the Universe”), wat van die oudste vorme van afgodery in die geskiedenis is. Ek verwerp ook alle simbole en juwele van Vrymesselary in Jesus se Naam en ek verklaar ‘n egskeiding met die organisasie. Ek verwerp elke voorskoot (verwysend na Lucifer se priesterskap – voorhangsel in Salomo se tempel) wat ontvang en gedra is tydens rituele, asook alle range wat die voorskote voorgestel het. In die Naam van Jesus Christus gee ek al daardie range nou terug!

Ek verwerp die Vrymesselaarshanddruk, posisie van die voete, of enige ander vorm van identifikasie as een van die organisasie, in die Naam van Jesus Christus. Ek verwerp in die Naam van Jesus Christus die Vrymesselaars se geloof in die tempel van Salomo, asook die sleutels van Salomo. Ek verwerp enige kontakpunte waar my familiename geskrewe mag staan in enige Vrymesselaarsboeke, kliptafels, Egiptiese naalde, ens. in die Naam van Jesus, asook alle getuies wat teenwoordig mag gewees het by sodanige rituele om my familiename so te laat inskryf, hetsy fisies of in die gees.

Ek verwerp die “een alsiende oog” van Lucifer, die mag van die piramiede, asook die hele Vrymesselaarshiërargie. Ek sny myself los van enige verbintenis met Egipte en die aanbidding van hulle seksgode verwerp en kanselleer ek uit in die Naam van Jesus Christus. Ek verbreek alle vorme van slawerny op my lewe afkomstig van Vrymesselary in die Naam van Jesus Christus van Nasaret. Ek verbreek die sielsverbintenis met die “meester” en verbreek ook sy gesag oor my lewe in Jesus Naam.In die gesagsnaam van Jesus Christus verander en verklaar ek nou elke vloek in ‘n seën! Dankie Here!

Deur die Krag van Sy Bloed breek ek ook enige bloedlynsonde en binding wat my moontlik bind deur ede wat my ouers of voorgeslagte afgelê het (Eksodus 20:5) en ek nael ook hierdie dinge vas aan die kruis van Christus. (Kolossense 2:14). Ek verbreek elke vloek van Vrymesselary oor my lewe, onder andere:

•  Ek verbreek die vloek van onvrugbaarheid;

•  Ek verbreek die vloek van siektes soos asma, ekseem, allergië, ensovoorts;

•  Ek verbreek die vloek van armoede en die mag van mammon oor my lewe;

•  Ek verbreek die vloek van stilswye of stilstuipe;

•  Ek verbreek die vloek van egskeiding;

•  Ek verbreek die vloek van agressie;

•  Ek verbreek die vloek van lastering, vloek en skel;

•  Ek verbreek die vloek van die dood en selfvernietiging;

•  Ek verbreek die vloek van kompulsiwiteit;

•  Ek verbreek die vloek van gebroke verhoudings;

•  Ek verbreek die vloek van misleiding en godsdienstige misleiding;

•  Ek verbreek die vloek van vrees;

•  Ek verbreek die vloek van “Anti – Semitisme”;

•  Ek verbreek die vloek van leerdisfunksies soos disleksie en disporia;

•  Ek verbreek die vloek van ‘n buite egtelike kind.

Ek verbreek ook enige en alle mag van die duiwel oor my, my kinders en kleinkinders, vanweë enige van die gemelde ede en ek beveel hom om hulle uit te los in Jesus Naam, omdat hulle ook onder die Bloed van Jesus is. Ek vra ook dat die Here met die Bloed van Jesus Christus alle moontlike sondes van ‘n buite-egtelike kind in die bloedlyn van my familie sal reinig tot en met die tiende geslag. (Deuteronomium 23:2)

As gevolg van die Bloed van Jesus Christus het satan geen mag meer oor my of my gesin nie en hy het ook geen meer plek in enige van ons nie.

Ek verwerp satan en sy trawante geheel en al en verklaar hulle as my vyande . Jesus het gesê: “Vir die wat glo sal hierdie tekens volg: In My Naam sal hulle duiwels uitdryf.” (Markus 16:17). Ek IS so ‘n gelowige en in die Naam van Jesus Christus gebruik ek nou my gesag en verdryf ek alle bose geeste in en om my. Ek beveel hulle elkeen om my nou te verlaat volgens die Woord van God en in die Naam van Jesus.

Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. In die Naam van Jesus Christus alleen. Dankie Jesus vir U verlossing en bevryding van die leuens van VRYMESSELARY in my familie.**)

Alle VLOEKE wat deur enige mense oor my uitgespreek mag wees, breek ek nou af en verklaar ek nietig, in Jesus Christus se Naam, juis omdat Jesus aan die kruis reeds vir my ‘n vloek geword het. Ek spreek elkeen van daardie mense vry, wie hulle ookal was en wat hulle ookal gesê het, vergewe ek hulle voor en ek breek elke ketting wat enige bose geeste deur daardie vloeke oor my lewe wou span, in die Naam van Jesus Christus!

Enige BLOEDLYNVLOEKE wat deur my familielyn na my toe gekom het, breek ek nou af en verklaar ek nietig, in Jesus se Naam. Of dit aggressie is, verslawing, wellus, hoerery, of enigiets anders, ek breek nou daardie vloeke en ek beveel alle bose geeste wat daardie vloeke na my toe aangebring het om my nou te verlaat, in die Naam van Jesus Christus!

MAMMON , jy het geen reg oor my finansies nie. God is my bron, Hy is my Voorsiener en Hy is die meer as genoeg God. Ek dien Hom, ek dien jou nie. Ek verloën jou nou. Ek breek nou jou kettings oor my gedagtes en my finansies, verdwyn in Jesus se Naam!

Gees van ARMOEDE , jy het ook geen reg oor my finansies nie en ek breek jou kettings oor my lewe en finansies. Verdwyn in Jesus Christus se Naam!

Gees van KRANKHEID , jou houvas op my lewe en liggaam is ook vandag gebreek. Jy het vandag gehoor dat ek almal vrygespreek het en ontslae geraak het van enige ONVERGIFNIS, BITTERHEID en REBELLIE in my lewe. Ek breek daarom nou al jou kettings in my liggaam, want die Bybel sê Jesus se wonde het vir my genesing gebring. Ek dryf jou uit my lewe en uit my liggaam uit, in Jesus se Naam!

Gees van MOORD EN DOOD EN DIE STOM EN DOWE gees, julle wou van kleins af my lewe steel, maar God het my beskerm. Julle het geen reg meer in my lewe nie en ek breek julle kettings nou. Verdwyn uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Gees van GODSDIENS , jy wou my laat twyfel in die krag van God se Woord en in die waarheid daarvan. Ek het die Waarheid persoonlik ontmoet. Sy Naam is Jesus Christus en daar is geen plek in my lewe vir twyfel meer nie. Ek jaag jou uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Gees van DWALING EN VERWARRING, VAN LUIHEID EN VAN GEDAGTEBEHEER , julle wat my gedagtes laat dwaal as ek wil Bybel lees, of wil bid, of in die kerk sit. Julle sal my nie weer keer om te konsentreer op God en Sy Woord nie. Ek breek nou jou kettings, verdwyn in Jesus se magtige Naam!

Gees van die OKKULTVAN TOWERY EN VAN HEKSERY , julle het ook geen reg op my liggaam of my lewe, vanweë enige okkultiese speletjies wat ek, of my vooroouers in die verlede mag gespeel het nie. Ek het my aan God onderwerp en breek nou julle kettings, in Jesus Christus se Naam!

Gees van WAARSÊERY , jy het ook geen reg in my lewe deur die horoskope, of enige ander vorm van waarsêery of fortuinvertellery in my lewe nie. Ek breek jou kettings en jaag jou uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

 DRAAKGEES vanuit die Ooste , en elke ander gees vanuit die Oosterse gevegskunste, Kundalini en alle verwante geeste van die dood, misleiding en valse godsdienste, enige geeste wat innerlike (ki) kragte aktiveer, ek breek alle bande wat ek met julle gehad het vanweë my betrokkenheid by die Oosterse gevesgskunste, ek verklaar ‘n egskeiding met alle rituele en ede waaraan ek deelgeneem het, of elke kreet wat ek geskree het, en ek vernietig alle bande tussen my en julle, in die magtige Naam van Jesus Christus!

 ANTICHRIS gees, jy wat my van God wou wegtrek en wou gehad het ek moet God verloën. Ek het my opnuut aan God onderwerp vandag en ek verloën jóú nou. Verdwyn uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

( DANKSEGGINGSGEDEELTE ) –

HERE JESUS, dankie vir die bloed aan die kruis , wat my reinig, wat my heilig, wat my skoonwas en wat my so pas losgesny het van al die kettings van duisternis in my lewe. Ek eien vandag vir my toeHere, omdat ek my nou aan U onderwerp het en ek die duiwel en sy geeste nou teengestaan het, vlug hulle van my af weg, want U Woord is duidelik daaroor (Jakobus 4:7). Daarom bid ek, Here Jesus, dat U bloed nou deur my sal vloei en alles sal wegbrand wat nie hier hoort nie, en alles sal heelmaak wat nog stukkend is.

HEILIGE GEES, ek bid dat U my sal vervul vandag met U krag vanuit die hoogte , want Here, ek kan niks doen en ek wil niks doen, sonder U krag nie. Vervul asseblief my huis (liggaam) met U Gees, sodat die onrein geeste wat ek nou weggestuur het, geen plek sal vind om in te kom woon as hulle terugkeer van die droë waterlose plekke af nie (Mattheus 12:43-45). Here, ek bid dat U my self vanuit U Woord sal leer wat U wil hê ek moet doen en hoe U wil hê ek in oorwinning moet lewe.

Gee my asseblief ‘n nuwe honger na U Woord, sodat ek die Bybel sal begin lees soos nog nooit voorheen in my lewe nie en Heilige Gees, breek asseblief die Woord vir my oop, sodat ek dit kan begin verstaan, soos nog nooit voorheen in my lewe nie. Ek dank u Here Jesus, dat ek vandag kan glo en kan wéét, ek staan in hierdie oomblikke rein EN VRY, voor U troon, in Jesus Christus se Naam!

Dankie Here Jesus dat U my nou ook teruggeneem het deur my hele lewe, my nou herstel het, en sal voortgaan met die herstelproses totdat ek geheel en al herstel het soos U dit voor die begin van tyd reeds beplan het.

Dankie Here Jesus dat U my nou salf met VREDE, VREUGDE en hemelse GELUK, waarmee ek nou gevul word, in oorvloed! Dankie dat U in elke donker hoekie van my lewe ingegaan het en in my seer kom staan het, dat U nou my verstand, siel, gees, liggaam en geheue volkome genees het, dit gereinig het, verlig het en my skoongewas het van alle sondes, en my nou herstel gebied het deur U wonde en kneusings aan die kruis.

Dankie Vader dat U nou my en my nageslag verstandelik, fisies, geestelik, en in ons verhoudings met U en met alle mense herstel en genees het. Dankie dat U nou alle skadelike herinneringe uitgewis het. Dankie dat U nou alle vloeke en enige wettige regte van die Satan in my lewe omgedraai het in seëninge, in Jesus Christus se magtige Naam!

Dankie Vader, Here Jesus en U, o Heilige Gees, vir totale BEVRYDING EN GENESING , in Jesus Christus se Naam!

Amen!