tiaan & joey

tiaan gildenhuys

TEACHING & PRAYER
LERING & GEBED
Cell: +27 82 803 3326
(E-mail me)
Full-time evangelist
Pretoria

joey gildenhuys

ADMINISTRATION & PRAYER
ADMINISTRASIE & GEBED
Full-time administration
Pretoria

tiaan & joey

tiaan gildenhuys

TEACHING & PRAYER
LERING & GEBED
Cell: +27 82 803 3326
(E-mail me)
Full-time evangelist
Pretoria

joey gildenhuys

ADMINISTRATION & PRAYER
ADMINISTRASIE & GEBED
Full-time administration
Pretoria

tiaan is in 1963 in die destydse Potgietersrus (vandag bekend as Mokopane) gebore. Hy is in 1994 getroud met Joey en het twee eie kinders (dogter en seun), en twee stiefdogters.

Hy verwerf die B.Proc-graad aan die Universiteit van Pretoria in 1987. Praktiseer as prokureur van 1990 tot 1999. Hy het ‘n persoonlike Damaskus-ervaring met God gehad by ‘n Mabula-mannekamp op 28 Augustus 1999. Praktiseer daarna nog as regskonsultant van 1999 tot 2002.

Sedert Januarie 2003 is tiaan voltyds in die bediening. Hy het geen teologiese agtergrond of – opleiding nie. Hy bedien landwyd deur Suid-Afrika en in verskeie Afrika-lande in die bekering van sondaars en die opleiding van Christene om hulle Outoriteit in Christus op te neem en los te kom van die leuens van die satan, kragtens die direkte opdragte vervat in die Woord van God. (Lukas 6:46; Jakobus 4:7). 

Gedurende 2014 is ’n ere-doktorsgraad deur Team Impact Christian University van Baton Rouge in Louisiana (VSA) aan tiaan toegeken op grond van die 35 geestelike boeke wat hy op daardie stadium reeds gepubliseer het, en die werk wat hy die vorige twaalf jaar vir God en Sy Koninkryk gedoen het. Van die kriteria vir hierdie graad was: “The purpose of the Doctor of Divinity Degree (D.Div.) is to recognize Christian leaders for their faithful service to the Lord. The Doctor of Divinity Degree is awarded as an honorary degree and granted to distinguished individuals who have achieved outstanding results in ministry, who have served the body of Christ faithfully for many years and demonstrated outstanding leadership skills and character traits. Team Impact Christian University recognizes and honors individuals of extraordinary achievement in these areas of achievement.”

tiaan bedien oor kerk- en denominasiegrense heen. Het reeds lesings, seminare en opleiding oor vele onderwerpe vanuit die Woord van God aangebied in Gereformeerde-, Charismatiese- en Pinkster kerke, sowel as by konferensies, kampe en selgroepe in Suid-Afrika, Namibië, Zimbabwe, Swaziland, Malawi en Skotland, en ook op verskeie radiostasies en TV programme. Hy en Joey het ook die voorreg gehad om agt toergroepe in geestelike toere na Israel te lei.

Hy tree op uitnodiging as spreker op by verskeie manne- en vroue kampe dwarsoor Suid-Afrika. Tree verder as mede-aanbieder op van Outoriteit in Christus Toerustingskampe en -seminare deur die land. Besoek kerke, selgroepe, skole en kampe.

tiaan is die outeur en uitgewer van 43 geestelike boeke sedert Junie 2000. Hy is ook uitgewer van 122 DVD’s en 110 CD’s met ‘n verskeidenheid van geestelike onderwerpe. Daar is ook ‘n verskeidenheid van tiaan se materiaal op YouTube beskikbaar, kliek gerus op die YouTube skakel onderaan die voorblad van ons webblad.

Outoriteit in Christus Bedieninge is bloot ’n naam wat gebruik word om onder te bedien en is geen geregistreerde entiteit nie. Al die boeke, CD’s en DVD’s word gedruk, gefinansier, en versprei onder tiaan se persoonlike naam. Hierdie bediening word nie finansieel ondersteun deur enige kerk of organisasie nie, maar word sedert 2003 deur God die Vader Homself onderhou by wyse van donasies en/of die verkope van die boeke, dvd’s en cd’s. (1 Korinthiërs 9:11-14).

Alle lof, eer en aanbidding vir al hierdie kom slegs ons Koning en Here, Yeshua ha Maschiach/Jesus Christus van Nasaret, toe!

tiaan is in 1963 in die destydse Potgietersrus (vandag bekend as Mokopane) gebore. Hy is in 1994 getroud met Joey en het twee eie kinders (dogter en seun), en twee stiefdogters.

Hy verwerf die B.Proc-graad aan die Universiteit van Pretoria in 1987. Praktiseer as prokureur van 1990 tot 1999. Hy het ‘n persoonlike Damaskus-ervaring met God gehad by ‘n Mabula-mannekamp op 28 Augustus 1999. Praktiseer daarna nog as regskonsultant van 1999 tot 2002.

Sedert Januarie 2003 is tiaan voltyds in die bediening. Hy het geen teologiese agtergrond of – opleiding nie. Hy bedien landwyd deur Suid-Afrika en in verskeie Afrika-lande in die bekering van sondaars en die opleiding van Christene om hulle Outoriteit in Christus op te neem en los te kom van die leuens van die satan, kragtens die direkte opdragte vervat in die Woord van God. (Lukas 6:46; Jakobus 4:7). 

Gedurende 2014 is ’n ere-doktorsgraad deur Team Impact Christian University van Baton Rouge in Louisiana (VSA) aan tiaan toegeken op grond van die 35 geestelike boeke wat hy op daardie stadium reeds gepubliseer het, en die werk wat hy die vorige twaalf jaar vir God en Sy Koninkryk gedoen het. Van die kriteria vir hierdie graad was: “The purpose of the Doctor of Divinity Degree (D.Div.) is to recognize Christian leaders for their faithful service to the Lord. The Doctor of Divinity Degree is awarded as an honorary degree and granted to distinguished individuals who have achieved outstanding results in ministry, who have served the body of Christ faithfully for many years and demonstrated outstanding leadership skills and character traits. Team Impact Christian University recognizes and honors individuals of extraordinary achievement in these areas of achievement.”

tiaan bedien oor kerk- en denominasiegrense heen. Het reeds lesings, seminare en opleiding oor vele onderwerpe vanuit die Woord van God aangebied in Gereformeerde-, Charismatiese- en Pinkster kerke, sowel as by konferensies, kampe en selgroepe in Suid-Afrika, Namibië, Zimbabwe, Swaziland, Malawi en Skotland, en ook op verskeie radiostasies en TV programme. Hy en Joey het ook die voorreg gehad om agt toergroepe in geestelike toere na Israel te lei.

Hy tree op uitnodiging as spreker op by verskeie manne- en vroue kampe dwarsoor Suid-Afrika. Tree verder as mede-aanbieder op van Outoriteit in Christus Toerustingskampe en -seminare deur die land. Besoek kerke, selgroepe, skole en kampe.

tiaan is die outeur en uitgewer van 43 geestelike boeke sedert Junie 2000. Hy is ook uitgewer van 122 DVD’s en 110 CD’s met ‘n verskeidenheid van geestelike onderwerpe. Daar is ook ‘n verskeidenheid van tiaan se materiaal op YouTube beskikbaar, kliek gerus op die YouTube skakel onderaan die voorblad van ons webblad.

Outoriteit in Christus Bedieninge is bloot ’n naam wat gebruik word om onder te bedien en is geen geregistreerde entiteit nie. Al die boeke, CD’s en DVD’s word gedruk, gefinansier, en versprei onder tiaan se persoonlike naam. Hierdie bediening word nie finansieel ondersteun deur enige kerk of organisasie nie, maar word sedert 2003 deur God die Vader Homself onderhou by wyse van donasies en/of die verkope van die boeke, dvd’s en cd’s. (1 Korinthiërs 9:11-14).

Alle lof, eer en aanbidding vir al hierdie kom slegs ons Koning en Here, Yeshua ha Maschiach/Jesus Christus van Nasaret, toe!