Klink na vreeslike woorde nê ? En tog is dit by implikasie presies wat die Bybel vir ons sê: “Toe sê Jesus vir Sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homSELF verloën en sy kruis opneem en My volg” (Mattheus 16:24) Maar die wêreld en sy prins van duisternis hou glad nie van hierdie woorde nie.  So wat probeer hy doen?  Hy probeer die “EK” in ons, die ou “SELF”, net al hoe groter maak.  Want hy weet, solank as wat hy die “EK” in kinders van God se lewens kan groter maak, hoe minder gaan daardie kinders van God die Bybelse waarhede op hulle persoonlike lewens toepas. “Ek is met Christus gekruisig en EK leef nie meer nie, maar Christus leef in my.”(Galasiërs 2:20)  En as dit dan nou nie meer “EK” is wat lewe nie, maar wel Christus in my, hoe kan ek steeds weier om my mede-broer of suster te vergewe of vry te spreek vir ENIGIETS wat hulle dalk in MY oë verkeerd teen my gedoen het – maak nie saak hóé objektief ek daarna wil kyk nie ?

“Moenie iets doen uit SELFsug of uit ydele eer nie, maar in NEDERIGHEID moet die een die ander hoër ag as homSELF.”(Filippense 2:3)

Eina! Ek het dus werklik nie ‘n keuse in die saak nie, ek MOET die ander persoon hoër ag as myself, hoër ag as my eie “EK”! MAAK NIE SAAK WAT HY OF SY AAN MY GEDOEN HET NIE ! As ek wil aanspraak maak daarop dat Jesus in my woon, moet ek begin wandel soos Jesus gewandel het. En Jesus het geen wrokke gedra, of geweier om te vergewe nie, inteendeel, Sy opdragte hieroor was baie duidelik: “Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle Hemelse Vader julle ook vergewe.  MAAR as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.” (Mattheus 6:14-15) Kan hierdie teksvers enigsins duideliker gestel word? Ek dink nie so nie!

Vriend, is dit wat daardie persoon, medegelowige of wêreldling, aan my gedoen het, só erg – kán dit óóít so erg wees dat ek bereid is om daardeur die kans te waag dat God my ook nie gaan vergewe nie, omdat ek ongehoorsaam was aan Sy opdragte hieroor? Want jy sien, ek kan nie sê: “Ek pas die RES van die Bybel op my lewe toe, maar hierdie een ding weier ek om toe te pas!” nie. Dit kan tragiese gevolge vir my toekomstige en ewige welstand inhou. Paulus sê nie verniet: “Die HELE Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, SODAT die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk VOLKOME toegerus.” (2 Timotheus 3:16)

Daar is dus GEEN manier wat ek kan probeer beweer dat ek maar net sekere dinge in die Bybel op my van toepassing hoef te maak, terwyl ek die ander, wat MY nie pas nie, of wat gaan veroorsaak dat ek MY EGO en MY TROTS in my sak gaan moet steek, nie op my hoef toe te pas nie.

“Maar Tiaan, “EK” is reg in hierdie aangeleentheid, en hy is verkeerd, hy moet MY dus éérste om verskoning kom vra!” Sê my gou vriend: “Wat daarvan?” Kan jou reg wees in die betrokke situasie waarin jy jou spesifiek bevind, ooit opweeg teen die skade wat jy deur jou weiering aan die Koninkryk van God veroorsaak, deurdat mense in die wêreld, en ander medegelowiges, na jou optrede kyk en besluit: “As dít is hoe ‘n kind van God teenoor mede kinders van God optree, wil ek eerder nie een wees nie!” Wat het jou “EK IS REG!” dus nou eintlik veroorsaak, liewe mens? Jy het iemand anders laat struikel! En wat sê die Bybel dáároor?

“Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie.”(Romeine 14:13) of ook: “Wee die wêreld weens die struikelblokke! Want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mense DEUR WIE die struikelblokke kom.” (Mattheus 18:7) Wil jy graag deur jou optrede ‘n struikelblok wees vir enigiemand hier op aarde, liewe mens, hetsy ‘n gelowige of ‘n ongelowige?  Nie? Ek kan jou belowe jy gaan een wees deur te weier om te vergewe!

EK moet bereid wees om aan die SELF te sterf, ONGEAG wat die presiese omstandighede was.  EK moet bereid wees om die minste te wees en daardie ander persoon hoër te ag as mySELF. Anders gaan ek ons Hemelse Vader hartseer en/of toornig op my maak. Hoe KAN ek verder enigsins my offer na Sy altaar toe bring in daardie onvergewensgesinde toestand waarin ek myself willens en wetens toelaat om te wees? “As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het (om nie eens te praat van jy wat iets teen jou broer het nie) , laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan VERSOEN jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.”  (Mattheus 5:23,24)

Maar jy sien, VERSOENING beteken iets moet sterf, net soos wat God die wêreld deur die bloed van Jesus met Homself versoen het.  Wat het gebeur sodat daardie “versoening” met die wêreld kon plaasvind? Jesus moes STERF aan die kruis!  Hoe moet ek my dus met my broer “versoen”?  EK moet STERF aan daardie kruis wat ek moet dra, tot eer van God!  Dit gaan immers sedert my wedergeboorte NIE meer oor MY nie, maar oor Jesus Christus wat IN my woon, hieroor is God se Woord baie duidelik!

Jy sien, ongelukkig is die woord van die kruis, wat van my verwag om aan die SELF te sterf, vandag ‘n baie ongewilde woord, ‘n woord wat selfs nie eens Jesus se naaste kinders graag wil hoor nie.  So het baie van Jesus se dissipels Hom reeds verlaat in Johannes 6:60 e.v., omdat hulle vir Hom gesê het hierdie is ‘n “harde woord” en wie kan daarna luister?  Tog bly dit steeds die boodskap wat ons op die markplein moet uitlewe, wat ons aan die wêreld moet wys, want DIT is die woord van die Waarheid.

Lewe jy Galasiërs 2:20 in jou daaglikse omgang vriend, in welke geval ek saam met jou dankbaar is dat jou “EK” al  “gevrek” het. Doen jy dit egter nog nie, moet jy asseblief die volgende waarskuwende woorde diep ter harte neem: “Elke hoogmoedige van hart is vir die Here ‘n GRUWEL; sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie.” (Spreuke 16:5) Wil jy steeds deur jou optrede vir God ‘n “gruwel” wees, en die versekering hê dat jy NIE ongestraf sal bly NIE, of wil jy werklik poog om soos Jesus te wees en aan die SELF te sterf?  En wees verseker, as jy nie bereid is om te sterf aan die SELF nie, IS jy baie beslis ‘n “hoogmoedige van hart”!  

Die keuse – is JOUNE!

tiaan gildenhuys – 18/07/2002