Vader, ek kom na U in die Naam van Jesus Christus. Ek bely dat Jesus my Verlosser en Saligmaker is en aanvaar dat Hy vir my aan die kruis gesterf het en dat Hy opgestaan het sodat ek vry kan wees van die las wat sonde op my plaas.

Ek bely dat ek lid is / was van die Ou / Nuwe Apostel kerk en bely dit as sonde. Ek vra U in die Naam van U Seun, Jesus Christus, om my te vergewe en vra dat U my sal help met hierdie verloëningsgebed.

 • Ek verloën my geloof in die Ou / Nuwe Apostel kerk asook in die Apostel, Profete, Evangeliste, Opsieners, Oudstes, Priesters en Onder Diakens;
 • Ek verloën die doop met besprinkeling tot bekering, die avondmaal waardeur ekvergifnis van sonde verkryen die heilige verseëling deur die handoplegging van die Apostel;
 • Ek verloën die bediening van die drie heilige sakramente aan diesiele in die doderykdeur middel van die lewende vir die dode;
 • Ek verloën my lidmaatskap as “sielebruid”;
 • Ek verloën die vergifnis van sonde wat die Apostel oor my uitgespreek het;
 • Ek verloën elke nagmaal wat slegs deur die Apostel bedien kon word;

(Nagmaal aan klein kinders bedien – ouers eet ‘n stukkie brood van die baba se lippe)

 • Ek verloën die ontkenning van die wederkoms van Christus en dat ek gesê het dat Hy alreeds vir elkeen gekom het;
 • Ek verloën die ontkenning dat Christus nie op natuurlike wolke sal kom nie en dat ek geglo het dit is dieselfde hemel waarin die kinders van God woon (die wolke van getuienis wat ons rondom ons het);
 • Ek verloën my geloof in die Apostel en dat mag aan hom gegee is om te oordeel en in die Naam van Jesus breek ek nou alle vloeke wat hy oor my uitgespreek het;
 • Ek verloën die fondament wat die Apostel in my gelê het en in die Naam van Jesus Christus verbreek ek die seël van sy apostelskap oor my;
 • Ek verloën die leuen dat die doop ‘n proses is waardeur die siel opgebou en gevoed word;

VERSEëLING

 • Ek verloën die sakrament van die heilige verseëling waardeur God my ongeregtighedewegsluit(Job 14:17);
 • Ek verloën enigegeeswat ek ontvang het van insig en opklaring deur die handoplegging van die Apostel;
 • Ek verloën die reg wat ek aan die Apostel gegee het om die genade en wil van God aan my bekend te maak;
 • Ek verloën die leer van die Apostel;
 • Ek verloën dat ek deur woord en daad my onderwerp het aan aan die kragte wat in die gemeente gestel is;
 • Ek verloën die ontvangs van die teken van die “heilige kruis” op my voorkop en bors, enige beskerm engele, die opening van my derde oog of enige toegang tot die gees dimensie;
 • Ek verloën enige erkenning wat aan die Apostel gegee word om die genade van God te administreer;
 • Ek verloën enige doop met onheilige vuur;
 • Ek verloën my ouers as my “verlossers” asook enige belofte wat ek afgelê het as “verlosser” van my eie kinders;
 • Ek verloën dat my ouers my sonder vlek of rimpel aan die Here moet gee asook enige soortgelyke belofte wat ek as ouer gemaak het (Die Bloed van Jesus word ge-ignoreer);
 • Ek verloën enige beloftes gemaak om my eie kinders groot te maak volgens die wil van God bekend gemaak deur Sy Apostel en as ek self so groot gemaak is;
 • Ek verloën elke handoplegging van enige Apostel;
 • Ek verloën die valse leer van diebesprinkeling tot bekeringen reiniging van die hart asook die doping met die Heilige Gees en vuur om sodoende ‘n kind en erfgenaam van God te wees (‘n babatjie verstaan nie);
 • Ek verloën elke “herder” van my siel in die gemeente;
 • Ek verloën die heilige verbond wat ek gemaak het met die aanvaarding van die verantwoordelikheid as ‘nlidvan die gemeente. Ek kanselleer die getuies teen my asook die verseëling van die nagmaal met my bevestiging.

HUWELIK

 • Ek verloën die gesag van die Apostel asook sy seëning uitgespreek;
 • Ek verloën ‘n ware liefde tot die einde, vir die apostelkerk;

DANKSEGGING EN SeëN VAN DIE OES

 • Ek verloën volharding in die leer van die Apostel;
 • Ek verloën die feit dat ek opgedra is aan Jerusalem, moeder van ons almal in die gees. (Sy word erken om wedergeboorte voort te bring aan ons geseënde siele. Deur haar verbond met God na te kom, ontvang baie siele die merk van die Lam en word vrygekoop)

BEGRAFNIS

 • Ek verloën enige gebed vir die dooies (Egiptiese rituele)

GELOOFSBELYDENIS

 • Ek verloën die Apostel as leermeester, middelaar en verteenwoordiger;
 • Ek verloën my geloof in die Apostel as die een wat die sleutels van die koninkryk het en ook die outoriteit wat hy het om die koninkryk oop of toe te sluit soos hy wil;
 • Ek verloën my geloof in die Apostel en dat hy die enigste weg is om die Vader en Christus te sien;
 • Ek verloën die Apostel as middelaar (in plaas van Jesus Christus);
 • Ek verloën dat die hemel ‘n toestand van sielerus, saligheid en vrede is en dat ek dit sal maak as ek myself verneder en in die huis van die Vader klein word soos ‘n kind. (So ‘n kind is ‘n engel in die hemel en aanskou elke dag die gesig van die Vader wat in die hemel is);
 • Ek verloën alle mense vereering of aanbidding (Die Apostel)

In die Naam van Jesus Christus bely en verloën ek al hierdie dinge en met die gesag van Jesus verklaar ek my nou vry van alle bande met die apostelkerk.

Dankie Jesus vir bevryding in U Naam.

AMEN

(Met erkenning aan Kanaan Ministries)