“Vader, ek kom nou na U toe in die wonderlike Naam van Jesus Christus. Ek dank U dat U Woord bepaal dat, as ek my sondes bely, U is getrou en regverdig (1 Johannes 1:9) en U verwyder dit van my so ver soos die ooste van die weste (Psalm 103:12). Daarom kom ek nou en ek bely elke sonde wat ek tot vandag toe gepleeg het, voor U. Of dit verkeerde gedagtes is, verkeerde woorde, of verkeerde dade, Here U ken tog alles. Ook al my seksuele oortredings voor die huwelik en buite die huwelik, bely ek nou voor U as sonde. (Indien die Heilige Gees jou so lei, noem ook al die ander sondes wat Hy aan jou uitwys hardop) . Ek plaas dit alles vandag voor U Troon en ek bid dat U my asseblief nou sal vergewe.

Dankie Here dat ek weet dat U Woord by herhaling sê U vergewe my nou werklik en U dink nooit weer daaraan nie (Hebreërs 8:12 en Hebreërs 10:17). Met dankbaarheid aanvaar ek nou U vergifnis en daarom kan ek vandag met my mond herbevestig, aan die wêreld en ook aan Satan en sy magte, dat Jesus Christus my Koning, my Here, my Redder, my Saligmaker, my Verlosser en my Vriend is (Romeine 10:9, 10). Dankie Jesus daarvoor!

Vader, U Woord sê dat, as ek vryspreek, ek vrygespreek kan word (Lukas 6:37), maar as ek nie vergewe nie, ek nie vergifnis kan ontvang nie (Mattheus 6:15). Here, ek weet mos nou, ek het sopas opnuut van U vergifnis ontvang, so ek het geen rede om enige mens nie te WIL vergewe nie. Sou ek nie wil vergewe nie Vader, stel ek myself mos bokant U, en dit wil of kan ek nie doen nie.

Daarom kom ek voor U en ek wil heel eerste al my voorouers vryspreek vir enigiets wat hulle gesê of gedoen het wat kon veroorsaak dat daar vloeke, ongeregtighede of hoererye op my kon afkom. Ek haal hulle vandag almal af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en plaas hulle almal vandag voor U troon, waar hulle almal hoort.

Ek spreek vandag ook my pa en my ma (of my stiefpa en/of stiefma) vry vir enigiets wat hulle gesê of gedoen het, of dalk NIE gedoen het nie, wat my seergemaak of teleurgestel het. Ek vergewe hulle dat hulle my soms verwerp of minderwaardig laat voel het en ek haal hulle nou albei af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed, en plaas hulle voor U troon. Ek bid dat U hulle sal seën, sodat hulle die pad tot die einde van hulle lewens met U sal stap, as liefdevolle Vader en genadige God.

So kom ek ook nou en ek spreek my broers en my susters (en hulle mans en/of vrouens) vry. Ek vergewe hulle vir enigiets wat hulle gesê of gedoen het, wat my dalk seergemaak, teleurgestel of tenagekom het. Ek haal hulle elkeen afsonderlik af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed, en sit hulle voor U troon neer. Ek bid dat U hulle oorvloediglik sal seën Vader, dat hulle huwelike, hulle kinders en hulle besighede geseënd sal wees, in Jesus Naam.

Ek spreek verder al my ou skoolvriende, of oud-onderwysers vry wat my op skool geterg het, verneder het, verkleineer het of seergemaak of telereurgestel het op enige ander wyse. Ek vergewe elkeen van hulle afsonderlik en haal hulle nou af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en waar hulle ookal vandag is, sit ek hulle elkeen voor U troon neer en ek bid dat U hulle sal seën en dat hulle almal met U die pad sal stap.

Ek kom ook nou en spreek al my vorige seksmaats vry. U weet wie elkeen van hulle was Here, manlik of vroulik. Ek vergewe elkeen van hulle vir hulle aandeel in die geestelike aanslag op my liggaam, my lewe en my huwelik. Ek breek elke sielsverbintenis of geestelike bloedverbond wat ek met elkeen van hulle gehad het en haal hulle nou afsonderlik af van my rug af. Ek was elkeen van hulle nou skoon in Jesus se bloed en ek plaas hulle voor U troon, want U het vir elkeen van hulle ook gesterf. Ek bid dat U hulle sal seën, dat hulle huwelike geseënd sal wees, dat hulle kinders geseënd sal wees en dat hulle elkeen met U die pad sal stap as liefdevolle Vader en genadige God.

So spreek ek ook vandag die res van my familie of my skoonfamilie en my werkskollegas vry wat my dalk seergemaak, teleurgestel of tenagekom het. U weet wie elkeen van hulle was Here, want U was elke keer daar. Ek vergewe elkeen van hulle vir elke seermaak woord of –daad en haal hulle afsonderlik nou af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en sit hulle voor U troon neer. Ek bid dat U hulle elkeen sal seën en dat hulle almal met U die pad sal stap.

Dan spreek ek nou my kinders vry vir enigiets wat hulle gesê of gedoen het wat my seergemaak of teleurgestel het. Hulle is my kinders Here. U het my geseën met hulle en ek dank U daarvoor. Ek haal hulle nou af van my rug af, was hulle skoon in Jesus se bloed en sit hulle voor U troon neer. Ek bid dat U hulle sal seën en dat hulle hulle lewenspad slegs met U sal wandel, met U as liefdevolle Vader en genadige God.

Vandag spreek ek ook my man / vrou (óók eks-man of eks-vrou) vry vir enigiets wat hy / sy gesê of gedoen het wat my seergemaak of teleurgestel het tydens ons huwelikslewe. Ek vergewe hom / haar soos Jesus my volkome vergewe het, haal hom / haar af van my rug af, was hom / haar skoon in Jesus se bloed en sit hom / haar voor U troon neer. Hy / sy is my man / vrou Here, U het hom / haar vir my gegee en U maak nie foute nie. Daarom neem ek nou myself, my man / vrou en my kinders en ek bid ons toe onder die bloed van Jesus en ek sit ons as ‘n eenheid neer voor U troon. Here, ek verklaar vandag, soos Josua van ouds: “Ek en my huis, ons sál die Here dien!”

Soos ek nou hierdie laste van my skouers afhaal, en voor U troon neersit Here, lós ek dit vandag daar. Ek KIES om dit na vandag nie weer op my skouers te laai nie. Ek kies vandag om NET Jesus se juk op my skouers te laai, want die Woord bepaal tog duidelik: U juk is sag en U las is lig (Mattheus 11:30).

Daarom kom ek nou en ek spreek myself vry. Ek vergewe myself uit my hart uit vir al hierdie ou skuldgevoelens, skuldlaste, negatiewe gedagtes en negatiewe woorde wat ek oor myself gehad oor al die foute wat ek gemaak het, verkeerde besluite wat ek geneem het en verkeerde dinge wat ek gedoen het. Ek haal myself vandag af van my rug af, was myself skoon in Jesus se bloed en sit myself voor U troon neer, daar waar ek myself kan sien staan, rein, skoongewas deur Jesus se bloed.

En dan Vader, spreek ek U vry vandag, vir al daardie kere wat ek vanweë my onkunde U verkeerdelik verkwalik het oor dinge wat in my lewe verkeerd geloop het. Ek weet vandag dit was nie U nie Here, maar dat dit alles die LEUENS van Satan was. Daarom bid ek dat U my sal vergewe omdat ek U so verkeerdelik verkwalik het. Dankie Here dat ek weet, U vergewe my nou ook daarvoor, en met dankbaarheid aanvaar ek ook U vergifnis daarvoor.

Here, U Woord sê dat Satan oorwin is vanweë die bloed van die Lam aan die kruis en die woord van die heiliges se getuienis (Openbaring 12:11). My getuienis is: ek is ‘n bloedgewaste kind van Jesus; ek is met eer en heerlikheid gekroon (Psalm 8:6); ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my liefhet (Romeine 8:37); ek is ‘n prins / prinses van God, want my Pa is die Koning; U het my by my naam geroep, ek behoort aan U (Jesaja 43:1).

U Woord sê verder dat ek die mag het om op slange en skerpioene (Satan en sy geeste) te trap (Lukas 10:19); dat as ek my aan U onderwerp en ek staan die duiwel teen, dat hy van my af sal wegvlug (Jakobus 4:7). Daarom Here, onderwerp ek my nou aan U. My gedagtes, my liggaam, my lewe, my huwelik, my verhouding met my kinders, met my vriende, met my familie en met my werkskollegas, alles wat ek het en alles wat ek is, onderwerp ek opnuut nou aan U. Ek neem nou my outoriteit wat ek in die Naam van Jesus Christus het op, al is dit vir die eerste keer in my lewe Here, en ek eien dit vandag vir my toe dat ek die gesag het, in die Naam van Jesus Christus, om vir die Satan en sy geeste te kan sê:

Satan, luister mooi, JY, en al jou geeste wat my lewe probeer hel maak het hier op aarde, dit is vandag klaar. Ek is onder die beskerming van die bloed van Jesus en ek ontneem julle vandag enige wettige reg wat julle dalk nog dink julle in my gedagtes, my liggaam, my huwelik, my verhouding met my familie, met my vriende, met my werkskollegas of enige ander area van my liggaam het. Ek breek vandag julle kettings en ek verklaar julle werke nietig. Ek vernietig julle houvas op my lewe en ek sê julle sal vandag verdwyn en gaan na die droë waterlose plekke. Julle sal nie in hierdie dorp bly nie, julle sal nie in ander mense ingaan nie, julle sal nie in enige diere ingaan nie.

Satan, julle verdwyn nou en jy vat nou saam met jou, jou geeste:

Gees van LEUENS , jy het klaar vir my gelieg, en jy het my klaar gebruik om leuens te vertel. Ek het die Waarheid persoonlik ontmoet. Sy Naam is Jesus Christus en daar is geen plek meer in my lewe vir LEUENS nie. Ek breek nou jou kettings van LEUENS en ek beveel jou om my te verlaat, in die Naam van Jesus Christus!

Gees van VREES , ek breek al jou kettings. VREES in enige vorm, breek ek nou af. VREES vir die donker, VREES oor my finansies, VREES oor my toekoms, VREES oor my kinders se toekoms, VREES oor my huwelik. VREES oor enigiets breek ek nou af, want die Bybel sê vir my God het nie vir my ‘n gees van VREES gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing (2 Timotheus 1:7) en dit is hoe ek kies om te lewe van vandag af. Die Bybel sê ook vir my die volmaakte liefde dryf die vrees na buite (1 Johannes 4:18). Ek hét daardie volmaakte liefde, want Jesus Christus is binne-in my (Galasiërs 2:20). Daarom, gees van VREES, breek ek nou jou kettings en dryf ek jou uit my lewe uit, in die Naam van Jesus Christus!

Gees van AGGRESSIE , ek is ‘n prins / prinses van God en het my vandag opnuut aan God onderwerp. Daar is geen plek meer vir ongeduld, humeurigheid, of AGGRESSIE in my lewe nie. Ek breek nou jou kettings en beveel jou om my te verlaat, in Jesus se Naam!

Gees van REBELLIE , jy wat my van kleins af in opstand wou bring teen mense rondom my. Ek is ‘n prins / prinses van God en het my vandag finaal aan God onderwerp. Daar is geen plek meer vir enige vorm van opstand in my lewe nie en ek breek jou kettings nou. Verdwyn uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Gees van ONVERGIFNIS , jy het vandag gehoor dat ek almal vrygespreek het wat my seergemaak het. Ek sal voortaan ook almal vryspreek soos Jesus dit aan my uitwys. Omdat ek almal vrygespreek het, sê die Bybel vir my ek is nou vry (Lukas 6:37). Daarom het jy nie meer ‘n reg in my lewe nie. Ek breek nou jou kettings en beveel jou om my te verlaat, in Jesus se Naam!

Gees van BITTERHEID , daar is nie plek vir wrokke in my lewe nie. Daarom het ek almal vergewe en sal ek voortaan aanhou vergewe. Ek breek nou jou kettings en jaag jou uit my lewe uit, in die magtige Naam van Jesus Christus!

Gees van SWAARMOEDIGHEID , die Bybel sê die vreugde (blydskap) van die Here is my beskutting (Nehemia 8:11). Ek kies om van vandag af in daardie vreugde te lewe, ongeag my omstandighede. Daar is nie meer plek vir moedeloosheid of swaarmoedigheid in my lewe nie en ek breek nou jou kettings. Verdwyn in Jesus se Naam!

Geeste van DEPRESSIE, MOEDELOOSHEID en NEGATIWITEIT , julle het geen wettige reg meer in my lewe nie. Julle probeer my in die gat in trek, maar ek weier om julle verder toe te laat. Ek het die gees van VREES se kettings reeds gebreek en hom reeds beveel om my te verlaat. Daarom breek ek nou in die Naam van Jesus Christus ook julle kettings en beveel julle om my te verlaat!

Gees van SELFMOORD , jy wil my liggaam steel, maar ek sal jou nie toelaat nie. Die Bybel sê dat ek met ‘n lang lewe geseënd is en ek kies om my lang lewe te lewe, tot eer van God en om julle teen te staan, ook in ander mense se lewens. Daarom breek ek nou jou kettings van selfmoord om my gedagtes, my liggaam en my lewe. Verdwyn in die Naam van Jesus Christus!

Gees van VERWERPING , jy wat van kleins af al saam met my kom en my vertel ek hoort nêrens nie, of dat ek nêrens inpas nie. Die Bybel sê ek behoort aan die liggaam van Christus en aan die familie van Christus. Ek is NIE ‘n verworpene nie en ek breek nou jou kettings, verdwyn in Jesus Naam!

Gees van MINDERWAARDIGHEID , jy wat vir my sê ek is nie goed genoeg nie. Die Bybel sê ek is met eer en heerlikheid gekroon en ek is meer as ‘n oorwinnaar deur Christus wat my liefhet. Ek is NIE minderwaardig nie en ek breek nou jou kettings en jaag jou uit my lewe uit in Jesus se Naam!

Gees van MISLUKKING en vrees vir mislukking, die Bybel sê ek is ‘n suksesverhaal in God se oë, en dit is al wat belangrik is. Ek is NIE ‘n mislukking nie en ek hoef nie mislukking te vrees nie en ek waarsku jou vandag: enige mislukking wat jy in die toekoms op my pad wil bring, gaan my net sterker maak in my geloof in God. Verdwyn jy nou, in Jesus se Naam!

Geeste van WELLUS, HOERERY en PERVERSIE , my liggaam is heilig en behoort aan God en aan my huweliksmaat, en aan NIEMAND anders nie. Julle het gehoor ek het alle sielsverbintenisse met vorige seksmaats verbreek, so julle het geen reg meer in my liggaam of my lewe nie. Ek breek al julle kettings om my gedagtes, my liggaam en my geslagsdele en ek beveel julle om my nou te verlaat, in Jesus se Naam!

Gees van LASTERING , jy wat my laat vloek en skel, en veroordeel en kritiseer, daar staan geskrywe dat my mond net gebruik sal word om God te loof en te eer en mense op te bou, en nie af te breek nie. Ek breek daarom jou kettings om my gedagtes en my mond. Verdwyn uit my lewe uit, in Jesus Christus se Naam!

Gees van SLAWERNY / VERSLAWING , jy het my liggaam lank genoeg vasgebind met allerhande vorme van verslawing. Met rook, drank, dwelms, seks, ooreet, dobbel, koopverslawing, kleptomanie, of watter ander vorm van verslawing ookal. Die Bybel sê my liggaam is ‘n tempel van die Heilige Gees en ek weier om jou verder toe te laat om my tempel te skend met daardie verslawings. Ek wil self nie meer daardie dinge doen nie en ek breek nou jou kettings en houvas op my gedagtes, my liggaam, my mond, my smaakorgane, my keel, my longe, my ingewande en ek beveel jou om my te verlaat, in die Naam van Jesus Christus!

Gees van MANIPULASIE , jy het my jare lank deur mense laat manipuleer, maar jy het my ook gebruik om mense te manipuleer. Jou saad is vandag opgedroog in my lewe. Ek het my aan God onderwerp en ek gaan my voortaan slegs deur Sy Woord laat beheer. Ek breek nou jou kettings van manipulasie in my lewe en beveel jou om my te verlaat, in Jesus se Naam!

Gees van MISLEIDING , jy het my lank genoeg mislei oor wie ek werklik IN CHRISTUS is. Ek het vandag my outoriteit in Christus opgeneem. Ek weet vandag ek is ‘n prins / prinses van God, met al die gesag van die Koning agter my. Jy sal my nie weer mislei oor wie ek is nie en ek breek ook jou kettings, verdwyn in Jesus se Naam!

Gees van JALOESIE , jy het nie enige reg in my lewe nie. Ek het almal geseën wat ek iets teen gehad het, so ek breek jou kettings en jaag jou uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Gees van TROTS EN HOOGMOED , jy het geen reg in my lewe nie, want die Bybel sê trots en hoogmoed is ‘n gruwel in Sy oë. Ek wil nederig wees soos my Jesus en daarom breek ek nou jou kettings in die magtige Naam van Jesus Christus! Verdwyn uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Geeste van HAAT en RASSISME , julle het my lank genoeg vasgebind met negatiwiteit teenoor mense met ander velkleur as ek. Daar staan geskrywe dat ek ‘n profeet vir die NASIES is, ongeag hulle velkleur, so julle twee het geen wettige reg in my lewe meer nie. Ek breek julle kettings nou en vervang dit met die liefde van Jesus Christus, sodat ek my werk kan doen om dissipels te maak van al die nasies.

Gees van VRYMESSELARY , ek verklaar al jou vloeke in my lewe nietig, in die Naam van Jesus Christus. Ek verloën alle ede wat enige van my voorgeslagte afgelê het en ook die prinsgeeste van Vrymesselary, en ek breek elke ketting van Vrymesselary in my lewe, in die magtige Naam van Jesus Christus. Julle verdwyn nou in Jesus se Naam!

Alle VLOEKE wat deur enige mense oor my uitgespreek mag wees, breek ek nou af en verklaar ek nietig, in Jesus Christus se Naam. Ek spreek elkeen van daardie mense vry, wie hulle ookal was en wat hulle ookal gesê het, vergewe ek hulle voor en ek breek elke ketting wat enige bose geeste deur daardie vloeke oor my lewe wou span, in die Naam van Jesus Christus!

Enige BLOEDLYNVLOEKE wat deur my familielyn na my toe gekom het, breek ek nou af en verklaar ek nietig, in Jesus se Naam. Of dit aggressie is, verslawing, of enigiets anders, ek breek nou daardie vloeke en ek beveel alle bose geeste wat daardie vloeke na my toe aangebring het om my nou te verlaat, in die Naam van Jesus Christus!

MAMMON , jy het geen reg oor my finansies nie. God is my bron, Hy is my Voorsiener en Hy is die meer as genoeg God. Ek dien Hom, ek dien jou nie. Ek verloën jou nou. Ek breek nou jou kettings oor my gedagtes en my finansies, verdwyn in Jesus se Naam!

Gees van ARMOEDE , jy het ook geen reg oor my finansies nie en ek breek jou kettings oor my lewe en finansies. Verdwyn in Jesus Christus se Naam!

Gees van KRANKHEID , jou houvas op my lewe en liggaam is ook vandag gebreek. Jy het vandag gehoor dat ek almal vrygespreek het en ontslae geraak het van enige ONVERGIFNIS, BITTERHEID en REBELLIE in my lewe. Ek breek daarom nou al jou kettings in my liggaam, want die Bybel sê Jesus se wonde het vir my genesing gebring. Ek dryf jou uit my lewe en uit my liggaam uit, in Jesus se Naam!

STOM EN DOWE gees , jy wou van kleins af my lewe steel, maar God het my beskerm. Jy het geen reg meer in my lewe nie en ek breek jou kettings nou. Verdwyn uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Gees van GODSDIENS , jy wou my laat twyfel in die krag van God se Woord en in die waarheid daarvan. Ek het die Waarheid persoonlik ontmoet. Sy Naam is Jesus Christus en daar is geen plek in my lewe vir twyfel meer nie. Ek jaag jou uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

Geeste van DWALING EN VERWARRING, LUIHEID, en GEDAGTEBEHEER , julle drie wat my gedagtes laat dwaal as ek wil Bybel lees, of wil bid, of in die kerk sit. Julle sal my nie weer keer om te konsentreer op God en Sy Woord nie. Ek breek nou julle kettings, verdwyn in Jesus se magtige Naam!

Geeste van die OKKULTE, HEKSERY en TOWERY , julle het ook geen reg op my liggaam of my lewe, vanweë enige okkultiese speletjies wat ek in die verlede mag gespeel het nie. Ek het my aan God onderwerp en breek nou julle kettings, in Jesus Christus se Naam!

Gees van WAARSÊERY , jy het ook geen reg in my lewe deur die horoskope, of enige ander vorm van waarsêery of fortuinvertellery in my lewe nie. Ek breek jou kettings en jaag jou uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

ANTICHRIS gees , jy wat my van God wou wegtrek en wou gehad het ek moet God verloën. Ek het my opnuut aan God onderwerp vandag en ek verloën jóú nou. Verdwyn uit my lewe uit, in Jesus se Naam!

HERE JESUS, dankie vir die bloed aan die kruis, wat my reinig, wat my heilig, wat my skoonwas en wat my so pas losgesny het van al die kettings van duisternis in my lewe. Ek eien vandag vir my toe Here, omdat ek my nou aan U onderwerp het en ek die duiwel en sy geeste nou teengestaan het, vlug hulle van my af weg, want U Woord is duidelik daaroor (Jakobus 4:7). Daarom bid ek, Here Jesus, dat U bloed nou deur my sal vloei en alles sal wegbrand wat nie hier hoort nie, en alles sal heelmaak wat nog stukkend is.

HEILIGE GEES, ek bid dat U my sal vervul vandag met U krag vanuit die hoogte, want Here, ek kan niks doen en ek wil niks doen, sonder U krag nie. Vervul asseblief my huis (liggaam) met U Gees, sodat die onrein geeste wat ek nou weggestuur het, geen plek sal vind om in te kom woon as hulle terugkeer van die droë waterlose plekke af nie (Mattheus 12:43-45). Here, ek bid dat U my self vanuit U Woord sal leer wat U wil hê ek moet doen en hoe U wil hê ek in oorwinning moet lewe. Gee my asseblief ‘n nuwe honger na U Woord, sodat ek die Bybel sal begin lees soos nog nooit voorheen in my lewe nie en Heilige Gees, breek asseblief die Woord vir my oop, sodat ek dit kan begin verstaan, soos nog nooit voorheen in my lewe nie.

Ek dank u Here Jesus, dat ek vandag kan glo en kan wéét, ek staan rein EN VRY, voor U troon, in Jesus Christus se Naam!

Amen.”