“Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie.” (Galasiërs 1:10).

Ons mensdom het tog so gewoond geraak daaraan om mense te probeer tevrede stel, of om mense se guns te soek, ons mis die bogemelde waarskuwing in die Bybel totaal.  As ek heeltyd net op mense ingestel is, loop ek die gevaar dat God eendag vir my ook gaan sê: “Jy was geen dienaar van Christus (My) nie, want jy het net heeltyd na die mense om jou gekyk, of net mense se guns gesoek, gaan weg van My af, jy wat die ongeregtigheid gewerk het.”

Wat bedoel ek met: “net heeltyd op mense ingestel is”?  Maklik!  Is dit nie so dat ons heeltyd loop en kyk of ANDER mense ‘n sukses of ‘n mislukking maak

nie? “Kyk nou net wat doen Jannie al weer! En hy sê hy is ‘n Christen!  As ‘n Christen só optree, wil ék eerder nie een wees nie.”  Klink dit bekend?  Kom, wees nou eerlik, het jy dalk self al so gesê of so gedink?  Of wat van hierdie een: “Pietie sê hy is ‘n Christen, maar hy het my ingedoen in my besigheid. Nou wil ek niks meer met enige Christene te doen hê nie!”  Dít is die menslike reaksie, maar wat sê God vir ons in die Bybel? “Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die HERE te skuil as om op edeles te vertrou.”  (Psalm 118:8,9) “Want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God.” (Johannes 12:43).

Het jy geweet dat elkeen van ons eendag voor God se regterstoel gaan verskyn?  Alleen?  En het jy geweet Jannie en Pietie gaan dan nie daar wees om agter te skuil nie?  En as jy dán die argument wil gebruik dat Jannie of Pietie se optrede jou weerhou het daarvan om ‘n keuse vir God te maak en gehoorsaam te wees aan Sy opdragte in die Bybel, gaan God vir jou sê: “Het jy nie geweet dit het nie oor Jannie se optrede, of jou en Pietie gegaan nie?  Het jy nie geweet dit het oor My en jou gegaan nie, oor ‘n persoonlike verhouding tussen My en jou nie?”  En wat gaan jy op daardie oomblik die groot en almagtige drie-enige God antwoord?  Onthou, Pietie of Jannie, en dit wat hulle hier op aarde gedoen het, gaan dan nie daar wees nie, net jy en jy alleen. En lees gerus self vanaand in jou Bybel Romeine 1:18-21 as jy dink jy sal jou in daardie oomblik kan verontskuldig voor God.

Liewe vriend of vriendin, by wie skuil jy vandag?  By mense, of by God? “By God,” sê jy, “natuurlik, hoe dan anders!” Regtig? In daardie geval, hoekom verlustig ons onsself so gou daarin as dit met iemand anders sleg gaan, (hetsy in die geestelike wêreld, óf in die materiële) veral as dit dalk iemand is van wie ek nie hou nie?  Hoekom is ons dan so gou om agter ons hande te praat oor daardie persoon, met ander woorde, om oor hom of haar te skinder?  Dink jy so ‘n optrede dra God se goedkeuring weg?  Deur wie wil JY eerder geëer word, deur mense, of deur God? Indien jy WERKLIK deur God geëer wil word, en ernstig is oor jou persoonlike verhouding met Hom, weet ek jy sal dan glad nie meer kyk na wat Jannie, of Kosie of Sannie gesê of gedoen het nie, of hulle nou kinders van God is of nie.  En of hulle nou in ‘n tradisionele kerk is, of nie! Want jy sien, die liefde van Jesus dring ‘n mens om ander mense om jou lief te hê: “soos jouself.”  Soos Jesus ons liefgehad het.  Hoe is dit? Hy het vir ons gesterf!

In plaas daarvan om so ‘n persoon, met wie dit dalk tydelik sleg gaan, of wat dalk ‘n menslike fout begaan het, om watter rede ookal, sleg te sê, of agter sy rug oor hom of haar te skinder, sal die Gees van God jou dan dring om onmiddellik op jou knieë te gaan en vir daardie persoon te begin bid.  Jy sal dan bid dat God daardie persoon sal optel, sal ophef uit sy of haar probleme, en hom of haar oorvloediglik sal seën.   Dít is die karaktereienskappe van God se kinders.  Die feit dat hulle vir ander mense om hulle kan bid, al gaan dit met hulle self sleg.  Die feit dat hulle ander mense kan bemoedig, al is hulle eie lewe soms deurmekaar. Die feit dat hulle die vrug van die Gees, soos na verwys in Galasiërs 5:22, naamlik: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, in hulle daaglikse omgang met mense (nie net Sondae nie) wys en uitleef! VERAL ook in die besigheidswêreld!

‘n Ware kind van God kan liefde betoon, al word hy self deur mense verag.  Hy kan vreugde ervaar en uitleef, al is dinge rondom hom in chaos, want sy vreugde is nie ‘n menslike vreugde nie, maar van God self af.  Hy ervaar vrede, daardie vrede waarvan Filippense 4:7 praat, selfs al is hy in ‘n oorlogsituasie gewikkel. Hy is geduldig, al word hy getreiter.  Hy is vriendelik, goedhartig en getrou, al word hy gespot, verneder en/of verkleineer.  Hy is nederig, soos wat Jesus nederig was, en hy beoefen selfbeheersing, al word hy intens geïrriteer.  Maak dit hom ‘n supermens?  Glad nie, want ware kinders van God struikel en val ook baie keer.  Maar ware kinders van God staan elke keer weer op, net om STERKER in sy geloof anderkant uit te kom, en volgende keer twee keer harder te probeer om die vrug van die Gees uit te leef SOOS GOD WIL Hê hy dit moet doen!  Nie soos wat MENSE van hom verwag nie!

Stel jy nog jou vertroue in mense? Kyk dan net wat sê God self, in Jeremia 17:5 & 7 : “So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk… Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.” In wie is jou vertroue vandag? In jou werkgewer, jou man, jou vrou, jou predikant, jou pastoor, jou kerk, jou kerkraad? Of is jou vertroue in die Here?  

So jubel Dawid dit uit in Psalm 56:11,12: “Ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan ‘n mens my doen?”  En hoe duidelik sê Spreuke 29:25 dit nie in die volgende woorde: “Die vrees vir die mens span ‘n strik; maar hy wat op die HERE vertrou, sal beskut word.”

Liewe mens, kom ons hou op om ons oog op die MENS om ons gevestig te hou.  En moet asseblief nie die argument gebruik dat ons na ander mense om ons móét kyk, sodat ons kan leer om nie dieselfde foute as hulle te maak nie!  Dit is nie wat God van ons verwag nie.  God verwag van ons om met Hom ‘n persoonlike verhouding te hê, en om ons naaste lief te hê soos onsself. Deur heeltyd ‘n kritiese oog op ons naaste te hou, is ons ONGEHOORSAAM aan God se groot gebod van die LIEFDE.  Onthou, omdat hulle ook net mense is, kan predikante, pastore en enigiemand anders, wat ook kinders van God is, struikel.  Maar as ek my oog en my vertroue op God stel, gaan Hy my leer om daardie kind wat gestruikel het en dalk selfs geval het, in liefde op te tel, soos wat Hy dit self ook doen.  HY gaan my leer om na binne toe te kyk ten einde vas te stel of dit nie dalk EK is wat eers moet verander nie.

Hoekom dink jy is Mattheus 7:3-5 in die Bybel ingeskryf, naamlik: “En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê: Laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk! Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal.” Jesus Christus het hierdie waarskuwing juis gerig aan elkeen van ons, vandag nog, wat so gou geneig is om ANDER mense te takseer, maar na my eie binneste, hier díép binne, weier ek om intens eerlik na te kyk.  Kom ons leer by God om altyd EERS na my eie binneste te kyk, om EERS die balk uit my eie oog uit te haal, vóórdat ek ‘n vinger wys na enigiemand anders. Of, net soos Jesus die uitdaging aan daardie tyd se skrifgeleerdes en Fariseërs gerig het wat die vrou op owerspel betrap het, rig hy dit ook aan ons vandag: “Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ‘n klip op haar (of hom) gooi.” (Johannes 8:7).

En ek weet dat ek weet dat ek weet, dat, sodra ek aan Hom gehoorsaam is en eers die balk uit my eie oog haal, ons wonderlike God en Pappa dan breed vir ons glimlag en sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg.”         

tiaan gildenhuys – 09/09/2001