GEBED:

Here Jesus, weens assosiasie met my voorgeslagte, my nasie en die Christendom se sondes en die wete dat ek net so sondig soos alle ander mense is en deur genade gered is, bring ek nou die ongeregtighede en die sondes van Die Nuwe Era beweging voor U. Soos ons met U saamstem dat wat gedoen is, sonde is, vra ons U dat U alle vloeke en gevolge en gevolge as gevolg van hierdie sondes, oor ons sal kanselleer en dit omdraai in seëninge en dat U vir ons sewe maal sal teruggee wat satan hierdeur van ons gesteel het!

Abba Vader, ons verwerp die Groot Invokasie-gebed van die Nuwe Era wat deur hulle opgesê word om die Kosmiese vals Christus op aarde, eenheid en broederskap op die ganse mensdom af te bid, Ons verloën die gebed en sny ons los van elke woord waardeur die anti-Chris eer gekry het!

Ons verwerp deelname aan die Harmoniese Konvergensie en alle aspekte van die organisasie en sy bewegings, hul leiers en leerstellings. Die praktyke, simbole en enigiets waardeur ons, onsself oopgestel het vir demoniese besettings, deur die beoefening van voorgeskrewe praktyke!

Ons verwerp die Arcane School en The Association for Research and Enlightenment met hulle leerstellings van die spiritis, Edgar Caynce. Selfhipnose, visualisering en psigiese leiding, psigiese genesing, die Humanistiese Sielkunde, die okkultiese en Oosterse praktyke van Sjamanisme en beswymingstoestande. Astara en Kut-hu-mi; Alkoholisme Anoniem; Builderbergers; Chilvilas Foundation; Church Universal & Truimphant; die Chinook Learning Community met hulle bevordering van ‘n ekologiese bewussyn; die Klub van Rome & The Black Elite en die Esalen Instituut met sy mistieke praktyke om liggaam, verstand en gees te ontwikkel!

Ons verloën en verwerp die Werner Erhard & Associates Est., met hulle joga; Dale Carnegie se Mind Dynamics, Silva-gedagtebeheer, Scientology en Zen Boedisme; die Gaurdian Angels met hulle Oosterse gevegskuns; The Hunger Project en Human Potential Movement; The Institute for Human Development; Secular Potential Movement; The Institute for Human Psycology; The Institute of Transpersonal Psychology; The Insitute of Noetic Sciences; The Finhorn Foundation met sy kommunikasie met natuurgeeste wat duiwels in blomme en plante is; Friend of Earth, asook die Ken Keyes Centre vir menslike potensiaal en ’n hoër bewussynsvlak-ontwikkeling.

Alle menslike vermoëns ontwikkeling, evolusie, die Illuminati en verwante organisasies, okkultisme, Die Lucis Trust en die Nuwe Jerusalem Kerk! Die orde van Christian Mystics, the Golden Dawn, Perelandra, Planetary Citizens, People for the American way, Pacific Institute, Planetary Initiative, Hare Krishna en Rhama Krishna, The Sutphen Corporation, die Tara Centre, Unity-in-Diversity Council, die Teosofiese Vereeniging, die Eerste Aarde Bataljon, Vendanta-Gemeenskap, Wêreldraad van Kerke, Windstar Foundation, World of Goodwill/World Serves en die Yognanda serfversorgingsgemeenskap, of enige ander organisasiewat die self verheerlik!

Ons verloën en verwerp enige stelsel van  verborge kennis, waardeur enigiets binne die vermoë van die self, geplaas word, Hulle uitsprake, geskrifte van Nuwe Era of enige materiaal, boek of beeldmateriaal, daaroor gelees of na gekyk in die media. Ons verwerp al hulle ghoeroes wat aanbid word, asook enige bewerings dat Sai Baba die inkarnasie van die Here van Israel is. Die uitsprake van enige gekanaliseerde demone. Die doktrines, leerstellings of spekulasies van alle Nuwe Era aanhangers in die media. Die Plan van die Shamballa. Enige liefde vir die Hiërargie, asook die diensbaarheid aan die mensdom en liefde vir die heelal van die Nuwe Era!

Ons verloën enige praktyke waardeur ’n hoërbewussynsvlak bereik kand word en bely dit as rebellie teen U, Vader! Die ontdekking van kragbronne en metodes om dit aan te wend. Die massa-inisiasies deur hipnose, visualisering, auto-suggestie wat demonies is. Die psigoterapie, meditasie, bio-verwysing, positiewe uitsprake, holistiese meditasie, selfverbeteringsmetodes, sukses- of motiveringstegnieke, asook enigiets wat U uitsny! Welvaartpsigologie, gedagtepsigologie, en enige vorm van selfontdekking, bv. deur joga!

Alle alternatiewe Geneeskunde, Akupunktuur, Aikido, Astrologie, Astrale projeksie, okkultiese kuns, Ayurveda, Auras, Automatiese Handskrif, Bio-energie, Bio-terugvoer, Bio-ritme, Swart / Wittoorkuns, Brein- en verstandsontwikkeling, Sentrering, Charkas, Kaartlesing, Chanting, Droomterapie, Feldenkrais-metodes, Kristalballees, Dungeons and Dragons, Kabala, I Ching, Chromoterapie, Kristalle en alle voorspellings van die toekoms!

Wiggelary met ’n mikstok, Euritme om harmonie te skep, Elektro magnetiese-genesing, Fortuinvertellery, Gestalt bewussyn, Gnostisme, Homeopatie, Nuwe Era kruie-genesing, Verbeeldingskragte, Diagnoses deur die iris van die oog te lees, Isolasietenks, Kinesiologie deur energie-meridiane, Psigologiese profiele deur kleurkaarte, Kloning, Levitasie, Makrobiotika, alle Oosterse gevegskuns en verbeteringstegnieke, meditasies, Metafisika, Musiekterapie, Naturopatie, amper-noodlottige ervarings, Numerologie, Paganisme, Handlesery, Parapsigologie, Pendulum, Polariteitsterapie, Plantkommunikasie, Psigiese Chirurgie, Psigiese aborsie, Psigokibernetika, Pirmanidekrag, Fernologie deur knoppe op kop te lees, Hergeboorte, Reiki, Refleksologie, Rolfing, Runes, Silva-gedagtebeheer, Selfgenesing, Séance, Tarotkaarte Tandiese- en Kuber-seks!

Ons verloën en verwerp al hulle simbole en hulle okkultiese krag. Die invloede op ons en ons nageslag, wat deur Nuwe Era gebruik word en waardeur ons U bedroef, Here Jesus! Vergewe ons vir enige erkenning wat ons aan die duiwel gegee het deur hierdie simbole: Die vyfpuntster, verskietende ster, môrester, driehoek, sirkel, Egiptiese Ankh, reënboog, Heilige kewer, Italiaanse horing, sespuntster, Son, Swastika, die konsentriese sirkels binne mekaar, Ligstrale, sekelmaan, die maan, die demoniese oog, wiel, lotus, kristal, diamant, drake, slange, Yin en die Yang, Unicorn, Pegasus, Sentaur, meermin, feetjies, baba engentjies, 666, negepuntster, die spriraalteken, dream catchers en Zodiac tekens!

Ons verloën stellings soos dat Lucifer die lig is; dat elke geïnisieerde, self Christus word; dat satan se energie positief is en dat satan U is! Ons verwerp die Kabbalistiese duiwelse drie-eenheid, die solar Logos, die Krag wat terselfdertyd Elohim transendent is, die Sanat Kumara, die sewe strale van die Solar Logos wat eintlik maar net die son is. Ons verwerp die duiwelse drie-eenheid van die son. Die wet van avatare, wat nuwe openbarings aan die mensdom bekend maak. Dat ons lot deur die son en die diereriem bepaal word. Alle haat teenoor U Here! Dat die Heilige Gees die moeder van Christus Jesus is; dat U deur vuur die intellel verteenwoordig word en Jesus daaruit as liefde voorkom! Dat U Koninkryk bloot die verskyning van mensgeeste is! Enige geloof in God Immanent, dat die mens U kan wees en Jesus ’n dissipel van Maitreya was! Ons verloën hierdie Hiërargie van duiwels en dat Maitreya die Wêreldmeester vir alle volkere is, asook hierdie vals Jesus!

Ons verwerp die evolusieleer, die wet van Karma en hergeboorte, dat die mens se doel is om sy eie goddelikheid te ontdek, die soeke na die Heilige graal en ek my eie saligmaker is! Die verdraaiing van die Woord om leuns te bewys! Ons verloën die valse spreek in tale deur duiwels, die gebruik van dwelms vir verhoogde bewussynsvlakke, die Nuwe Era Globale aanslag met al sy fasette en dat die wêreldbevolking moet krimp on te oorleef!

Ons bely hulle doelbewuste aksies om mense te vermoor deur hongersnood, peste, plae en wat ongesiens gebeur, as sonde, en vra U om vergifnis daarvoor. Ons verwerp alle holistiese idees saam met die Humanistiese manifeste en die haat jeens die Jode en die Christendom. Ons verwerp ook alle Antroposofie, Filosofie en teosofie as anti-christies en ’n psigologiese namaaksel van Christelike waardes, filosofieë en tradisies. Ook Atlantis en Babilon in Sinear. Die aanbidding van Sanat Kumara, Pan, Venus, Shiva, Boeddha en enige ander heidense duiwels, wat deur Nuwe Era vereer word. Ons verloën die duiwels van die Nuwe Era met wortel en tak en wil niks met dit te doen hê nie, in Christus Jesus se Naam!

Here, ons bely dat ons al hierdie Nuwe Era saamtrekke toelaat orals oor ons land en dat dit selfs deur ons regering op ’n gereelde basis gereël word, vir internasionale leiers, vir hulle sogenaamde wêreld vrede, vir die Een Wêreld Orde se vals vrede van die anti-Chris. Dat ons as Christene passief toekyk hoe satan ’n bespotting van U Koninkryk maak en dat ons regering hierdie afgodspriesters nooi vanoor die wêreld om ons land te kon vervloek.

Daar word ook by elke openbare optrede, opening van die parlement en by elke groot sportbyeenkoms van hierdie afgodspriesters gebruik gemaak, selfs wanneer ons sportspanne oorsee optree. Here, vergewe ons assebliefen kanselleer hierdie vloeke en draai dit om in seëninge, in Christus Jesus se Naam!

Voorts hou hierdie mense met elke volmaan groot saamtrekke regoor die land en noem hulle dit “rave partytjies” waar alle vorme van afgodery vir dae aaneen bedryf word. Dit word deur duisende mense elke maand bywoon by geheime plekke wat net aan lede bekend gemaak word. Baie van ons jongmense dink dit is “cool” en woon hierdie afgodsdienste by.

Christene weet nie dis verkeerd nie en word so stelselmatig in afgodery ingetrek. Vader, vergewe ons as die Bruid vir ons gebrek aan kennis en dat ons hierdie afgodery aanmoedig en bevorder waar meditasies, transe, die misbruik van verdowingsmiddels, shammanisme, bloedoffers en elke vorm van die okkulte bedryf word, in Christus Jesus se Naam!

Amen!

(Met erkenning aan Martin Brand)