Het jy geweet daar was eendag ‘n MAN wat aan ‘n houtkruis gehang het op ‘n heuwel? En dat Hy daar gehang het om jou en my ewige saligheid te verseker? En om vir ons hier op aarde reeds ‘n volheidslewe, ‘n lewe van OUTORITEIT te verseker? Ja jy weet van wie ek praat… Niemand anders nie as JESUS CHRISTUS van Nasaret! Hy wat gesê het: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”(Johannes 14:6) Daar bestaan eenvoudig net nie so iets soos: “There are many roads leading to Rome” nie. Daar is NET EEN weg na ons Hemelse Vader, en dit is deur Jesus Christus!

En sedert die vroegste tye is daar ‘n vyand wat hierdie waarheid kom steel, op baie verskillende maniere. Sy naam is “the destroyer” (satan) en hy het net gekom om te steel, slag en verwoes (Johannes 10:10). Uit die aard van die saak wil hy dus ook die waarheid rondom Jesus Christus, en wat Hy vir ons kom doen het, steel, slag en verwoes. En hoe doen hy dit? Onder andere deur mense te laat glo hy bestaan nie werklik nie, en dat dit wat die Bybel “die duiwel” of “satan” noem, eintlik maar net die mens se inherente boosheid is.

Die oomblik wat ons daardie leuen glo, betwyfel ons nie net Jesus Christus nie, maar die hele Bybel. Hoe kan ek so sê? Want Jesus Christus het persoonlik voor die duiwel gestaan tydens Sy versoeking in die woestyn. En Hy is die een wat ons geleer het satan is die een wat kom steel, slag en verwoes. So, as satan dus nie werklik bestaan nie, het Jesus vir ons ‘n leuen vertel. En, nou ja, as Hy vir ons een leuen vertel het, wie sal Hom kan glo oor die res van die dinge wat Hy gesê het? Dit is presies wat die duiwel wil hê!

Jy sien, satan hoef jou nie so ver te kry om te twyfel in die hele Bybel nie, liewe vriend. Hy hoef jou net so ver te kry om te twyfel in EEN teksvers, want as jy in een teksvers begin twyfel, waarom sou jy die res van die teksverse in die Bybel glo? Jesus het ons lankal reeds gewaarsku deur die woorde: “Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie.”(Mattheus 22:29). Dit is vandag nog menige Christen se hele probleem. Hulle dwaal oor die waarheid, omdat hulle die Skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Daarom word hulle sommer maklik deur enige geringe misleiding weggetrek van die waarheid af.

Is dit nie vir jou tyd om op te staan en te vra: “Vader, ek wil nie meer dwaal nie, ek wil die Skrifte ken, openbaar dit asseblief aan my!” Kyk watter mooi getuienis vind ons in die Woord oor die mense van Beréa: “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.” (Handelinge 17:10, 11) Sien jy? Hierdie mense van Beréa is “edelmoediger” = “of a more noble character” geag as die mense van Thessalonika. Waarom? Juis omdat hulle nie sommer alles geglo het, alles vir soetkoek opgeëet het wat Paulus en Silas hulle vertel het, net omdat dit die “belangrike PAULUS” was, nie. Nee, hulle het ELKE DAG die Skrifte (in ons geval die Bybel), ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was wat Paulus hulle vertel het. Sy geleerdheid het hulle nie afgeskrik daarvan om hom nog steeds te gaan toets aan die Skrif nie.

Ons Christene is te geneig om sommer net enigiets te glo wat ander mense vir ons vertel, sonder om self die Woord te ondersoek om te kyk of dit wat daardie persoon ons vertel het, so is of nie. Dit maak nie saak wie die persoon is nie, watter tipe geleerheid hy of sy het, of waar hy of sy vandaan kom nie. Ons kan die woord/boodskap wat daardie persoon bring, ook met “alle welwillendheid ontvang” wanneer ons dit hoor, maar daarna moet ons SELF die Woord DAAGLIKS gaan ondersoek om te kyk of die dinge wat daardie persoon gesê het, so is of nie.

Hierdie is natuurlik maar net nog een van die leuens wat die satan gebruik om ons te probeer keer van die volheidslewe wat ons in Christus kan hê as ons self begin raaklees wat die Woord van God alles bepaal. Hy wil juis nie hê dat ons self sal begin rondkrap in die Woord nie, daarom wil hy hê ons moet sommer net alles glo wat almal vir ons sê. Die ander leuen wat hy gebruik is om, telkens nadat hy in ons lewens iewers gesteel, slag of verwoes het, vir God die skuld daarvoor te gee: “O, dis seker omdat jy so vol sondes is dat hierdie slegte ding met jou gebeur het. God straf jou nou vir jou sondes!”Regtig? Nee! Dit is nie so nie, want God is NIE die verwoester nie! Of die ander leuen dat God die een is wat ons mense doodmaak. Dit terwyl Jesus baie duidelik gesê het dat satan ‘n mensemoordenaar is, van die begin af (Kain en Abel). Jy sien, ons dwaal, omdat ons die Skrifte nie ken nie.

Liewe vriend, neem net baie duidelik kennis van een ding: satan kan jou niks MAAK doen nie! Hy kan slegs gedagtes in jou kop sit, en dan moet jy KIES wat jy daarmee gaan maak. Die Woord bepaal ons moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, sodat ons nie so maklik op hierdie dwaalweë gebring kan word nie.

Indien jy sou belangstel om meer uit te vind rondom jou ware Outoriteit in Jesus Christus, en ook meer wil weet rondom die vyand se leuens in jou lewe, bestel gerus enige van ons dvd’s of boeke op hierdie webblad, of woon gerus een van ons kampe of seminare by. Dit is tyd dat God se ware kinders begin opstaan in die werklike outoriteit waaroor hulle beskik in Jesus Christus, en dat hulle nie meer soos golwe op die oseaan rondgeslinger word deur hierdie menslike lering, of daardie menslike lering nie. Die slagspreuk bly steeds: TERUG NA DIE WOORD! God se Woord is onfeilbaar en korrek, begin dit net TOEPAS in jou lewe!

Liefde en vrede vir jou, in Jesus Christus se kosbare en wonderlike Naam.

tiaan gildenhuys