GEBED:

Abba Vader, ons kom voor U Troon in die Naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret wat in die vlees gekom het. Ons bely dat Jesus ons Verlosser, Saligmaker, ons Here en ons Skepper is! Ons onderwerp ons aan U Heilige Gees en vra dat U ons al ons sondes deur gedagtes, woorde en dade sal vergewe. Ons sal toevou met U Kleed van Geregtigheid en deur ons sal kom spreek, in Christus Jesus Naam!

Here Jesus, weens assosiasie met my voorgeslagte, my nasie, die Christendom se sondes en die wete dat ek net so sondige soos alle ander mense is en deur genade gered is, bring ek nou die ongeregthede en die sondes van die Rooms-Katolieke voor U, omdat ons almal uit die eerste gemeente in Rome afstam en baie van hulle gebruike nog steeds in ons gemeentes is. Soos ons met U saamstem dat wat gedoen is, sonde is, vra ons U dat U alle vloeke en gevolge as gevolg van hierdie sondes, oor ons sal kanselleer en dit omdraai in seëninge en dat U vir ons sewe maal sal teruggee wat satan hierdeur van ons gesteel het.

Abba Vader, ek verloën die sakrament van die kinderdoop en die geloof dat dit een van die sewe kanale van genade is waardeur daar gehoop word dat ons gered kan word. Die uitdrywing van bose geeste deur olie en sout en die leuen dat dit ons kan beskerm teen die bose! Dat die kinderdoop ons kan wederbaar. Geloof red ons! Enige lojaliteit aan die Vatikaan en sy jukke van slawerny. Die sakrament van belydenis aan die priester van sondes. Die onbybelse strukture van die pous, kardinale, biskoppe, monnike, nonne, priesters, asook die standbeelde, kerse, waterbesprinkeling en kostuums. Die broodjie as Christus self en die gedurige kruisiging van Jesus tydens elke nagmaal!

Ons verloën elke mis en die inskripsies van duiwels se name op die broodjies. Die buiging voor en aanbidding van die broodjie as Jesus self. Die valse leerstelling dat ek Jesus ontvang deur die broodjie te eet. Dat die sakrament van aaneming die ontvangs van die Heilige Gees is. Die leuens dat ongedoopte babas Limbo toe gaan en ons hulle daar moet uit bid. Ons verloën enige gebede vir die dooies of enige kontak met afgestorwenes!

Ons verloën elke naam van ’n sint wat ontvang is, die burgerskap van die Rooms Katolieke en die leuen dat jy vervloek sal wees as jy sekerheid van saligheid sou bely! Enige geloof in die vagevuur en die betaling van geld om daaruit te kom. Enige geloof dat Maria ’n godheid is. Die waarde aan die herhaling van woorde en gebede met die rosekrans aan die sinte en buigings voor beelde. Die teken van die kruis voor die kop en bors wat van okkultiese gebruike kom!

Ons verloën dat die Pous die sleutel van lewe en dood besit, die Pous hoof van die Here se Koninkryk op aarde is en dat Petrus die rots was. Ons verloën enige aanbidding van Seniramis (Maria) wat satan se Babiloniese orde op aarde wil vestig. Alle aanbidding van moeder Maria en die vereenselwiging met U. Alle lojaliteit aan die sg. Koninging van die Hemel.

Ons verloën die hele stelsel van die Rooms Katolieke, insluitende die beheer van die wêreld-ekonomie, die Vrymesselaars, die Jesuïts, die Illuminati, die Mafia, die Klub van Rome, die valse Christus en die anti-Chris! Dan 7:23.

Alle deelnames aan die stasies van die kruis en ons verwerp elke valse las van die organisasie, die verskillende geheimenisse, elke kraaltjie wat beweer word ’n vergunning te wees en die dra van die krale, juwele, klere en versiersels van die organisasie! Ons bely dat die Katolieke agter die skerms alles beheer en die oorkoepelende liggaam agter die Een Wêreld Orde sisteem is. Dat die pous alles beheer en die anti-Chris se vuil werk doen. Dat hy laster teen die Woord en homself geluk stel aan U Vader!, Luk 5:20, Dan 7:8+24.Dat hulle die tye verander het om by satan se tydrooster aan te pas, Dan 7:25.

Here Jesus, stuur asseblief nou U engele om elke duiwel betrokke, wat hierdie jukke, blinddoeke en strikke in plek gehou het, elke hekwagter en onderdaan van die satan betrokke, te arresteer en te neem na die plek wat U vir hulle voorberei het. Vernietig elke wettige reg wat die duiwel in my en my nageslag se lewens gehad het. Vernietig dit en alle bewyse teen ons met die Vuur van die Heilige Gees, in Christus Jesus Naam!

Plaas dit wat U aan die Kruis gedoen het en U opstanding tussen ons en die duiwels en vul daardie areas van ons lewens op met U Heilige Gees! Verseël dit met U Bloed sodat satan nie weer kan terugkeer nie! In Christus Jesus se Naam, bind ons Satan, Beëlsebub en alle prinsgeeste, owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lug, en alle duiwels betrokke! Ons staan hulle teë en ons vra die Here Jesus om hulle te bestraf, in Christus Jesus Naam!

Amen!    (Ef 6:12)

(Met erkenning aan Martin Brand)