Die Bybel bepaal in Efesiërs 4:27:

“… gee aan die duiwel geen plek nie.”

Ek glo persoonlik ons as Christene gee vir die duiwel plek om ons vinniger dood te maak met dinge soos varkvleis, skulpvis ens. Hoekom? Want hy WIL ons doodmaak, sê my Bybel. En hy sal absoluut enigiets gebruik om daardie doel te bereik, selfs ook kos. Lees gerus verder as jy bereid is om die duiwel in jou lewe te weerstaan en te keer dat hy verder by jou steel, slag en verwoes, ook in jou en jou gesin se gesondheid.

Dis vir my interessant hoe baie gesprekke tussen Christene deesdae neig na die eet van varkvleis en skulpvis (“shellfish”) bv. kreef, krap, garnale (“shrimps”), en steurgarnale (“prawns”). Dan lag ek net in my binneste en ek wonder hoekom? Is dit dalk bloot omdat die Heilige Gees stadig maar seker sekere Woord-waarhede aan hulle begin oopbreek, sonder dat hulle bewus is daarvan?

Maar tog is daar diegene wat onmiddellik die “Joodse”-konneksie (“daardie tekse in die Bybel was net op die Jode van toepassing”, sê hulle) as teenargument probeer gebruik, of die “ons is vry van die wet”- argument, of die “niks wat in mens ingaan, kan jou onrein maak nie”-argument, om hulle inname van die betrokke soorte vleis, te kan regverdig. Of hulle wys jou gou op die diere in die laken (rein en onrein) wat na Petrus toe afgesak was in Handelinge 10, en waar Petrus opdrag gekry het om daarvan te slag en te eet. Neem net kennis dat daardie visioen wat Petrus gesien het, niks te doen gehad het met die eet van rein of onrein vleis nie, maar wel met mense en dat hy nie een groep mense mag voortrek bo ‘n ander nie.

Gaan die eet, al dan nie, van die betrokke soorte vleis werklik om ‘n “godsdienstige”-rede, of is daar iets meer agter die feit dat die Here in die Bybel spesifiek die eet daarvan verbied het? Is dit so moeilik vir mense om te verstaan dat die Here kennis gehad het van die biologie en mikro-biologie, eeue voor die mens? En is dit so moeilik vir Christene om te verstaan dat God nie net lewensbelangrike godsdienstige- en morele reëls in die Bybel neergeskryf het nie, maar ook fisiese gesondheidsreëls?

Kom ons kyk eers wat het die Bybel bepaal oor die eet van hierdie tipes vleis, en dan kyk ons bietjie na net ‘n paar aanhalings uit ‘n magdom wetenskaplike en mediese navorsing wat hieroor gedoen is. En na die lees hiervan, moet elke leser besluit of hy/sy nog bereid is om sy liggaam willens en wetens bloot te stel aan die vernietiging wat  die eet van hierdie tipes vleis, inhou. Weet net dat jy as leser, na die lees van hierdie artikel nooit voor God kan gaan staan en sê jy het nie geweet Hy het jou probeer gesond hou deur jou in Sy Woord te waarsku hieroor, maar jy het Sy waarskuwings oor jou gesondheid, verwerp nie.

Soos ‘n skrywer in een van sy boeke geskryf het, die eet van varkvleis en skulpvis is NIE ‘n sonde wat gaan maak dat jy die hemel mis nie, maar dit kan jou beslis help om gouer daar te kom as wat jy dalk verwag!

“En die HERE het met Moses en Aäron gespreek en aan hulle gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê: Dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is. Alles wat onder die diere gesplitste kloue het, en wel heeltemal gesplitste kloue, en herkou dit mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het:… ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet nie en aan hulle aas nie raak nie onrein is hulle vir julle. Dit mag julle eet van alles wat in die water is: alles wat vinne en skubbe het in die water, in die seë en in die riviere dit mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en skubbe het in die seë en in die riviere nie, van al die gewemel van die water en van al die lewende wesens wat in die water is ‘n gruwel is dit vir julle. Ja, ‘n gruwel moet hulle vir julle wees; van hulle vleis mag julle nie eet nie, en hulle aas moet julle vir ‘n gruwel hou. Alles wat geen vinne of skubbe in die water het nie ‘n gruwel is dit vir julle.” (Levitikus 11:1-12)

Die probleem is juis dat die Christene nog altyd die woord “onrein” in die Bybel gesien het as slegs “onrein” in ‘n geestelike, godsdienstige sin. Wat hulle egter nie geweet het nie, is dat die Hebreeuse woord wat in die Bybel gebruik word vir “onrein” ook beteken: “polluted/pollution”. Dit beteken dus dat daardie betrokke dier se vleis die mens fisies kan besoedel (“pollute”). Verder weet hulle nie dat die woord “gruwel” in vers 12 hierbo, in Hebreeus ook beteken“filth” = VULLIS, nie. So, dit beteken dat die varkvleis en die skulpvisse se vleis die mens kan besoedel en in werklikheid vullis vir die mens is! En wie sê so? Die Here Homself!

En tog sal baie mense hulle afvee aan wat die Here hieroor sê, en hulle ploeter voort in hulle eiesinnige en self-regverdigende GODSDIENSTIGE argumente oor waarom hulle en hulle families nog steeds hierdie goed kan eet, en waarom dit nie saak maak as hulle dit vir hulle kinders of gesinne voer nie….

Maar nieteenstaande al hulle argumente, wat is die werklikheid rondom die eet van hierdie tipes vleis, MEDIES en WETENSKAPLIK gesproke?

Kom ons begin met aanhalings uit die boek: “Maximum Energy” van Dr Ted Broer (uitgespreek “Brouwer”), waarin hy die aspek hanteer van: “Top Ten Foods Never to Eat”. En raai wat is nommer 1 heelbo aan sy top 10-lys? Varkvleis! En no. 2? “Shellfish”! Lees gerus ‘n paar aanhalings wat hy maak:

“High-fat luncheon meats rank number one on the list. The list includes all pork products such as bacon, sausage, ham, pepperoni, and hot dogs… It doesn’t get any worse than pork. If there is one thing you learn from this book, let it be this: Don’t eat pork! A pig is absolutely unfit for human consumption! It never has been fit, and it never will be. As far as I’m concerned, pigs were put here by God as scavenger feeders to help clean up the environment, but they were not put here for humans to eat

According to Carey Reams, a noted author and biochemist, one of the problems with pork and high-fat luncheon meat is that these foods digest too quickly in the human digestive system. They are literally too hot for the body to handle. They actually slow down the body’s ability to fight off disease and cancer through the immune system… Bacon, perhaps the most popular pork product, is loaded with sodium nitrite… Sodium nitrite reacts with the powerful acids in your stomach to form nitrosamines – one of the most potent cancer-causing agents known to man….

Again, I personally believe that pork is not fit for human consumption, even if the animals are fed grain and raised on sparkling clean floors The physical, biochemical and biblical problems with pork are bad enough, but we make matters worse with the chemicals we use to process the stuff.”

Selfs Duitse wetenskaplikes weet daar is ‘n besliste mediese probleem met varkvleis:

“Pork should be regarded as an important homotoxin (human poison), which initiates activities of the body’s defense mechanisms. These defensive measures then manifest themselves in a variety of illnesses.” (“The Adverse Influence of Pork Consumption on Health” – German Prof. Hans-Heinrich Reckeweg)

Dr Broer het ook ‘n baie interessante siening waarop ons moet let rakende Jesus en die varke wat in die see verdrink het:

“God did not send Christ to sanctify pigs – it didn’t happen. We have convinced ourselves that it is OK to eat the only living animal Jesus ever killed according to Bible evidence. He sent demons into a herd of swine, and two thousand pigs plunged to their death. Jesus didn’t even bat an eyelash, even though the local farmers were so outraged because their source of commerce had been destroyed, that they asked Jesus to leave the region. How could Jesus, who miraculously fed five thousand people and then warned His disciples not to waste any of the scraps, be so unfeeling about “wasting” two thousand pigs? The answer is simple: He did not consider the pigs to be a food source.

Kom ons kyk na nog baie duidelike navorsing wat oor jare spesifiek oor varkvleis gedoen is:

Is it all right to eat pork?

“Pork is one of the foods considered to be ‘unclean’ in the food laws given to the Children of Israel. Many other foods are also regarded as ‘unclean’. A complete list can be found in Leviticus chapter 11. I will deal with this question in the context of clean and unclean meats.

The first reference to ‘clean’ animals is found in Genesis when Noah was told to take 7 of each of the clean animals on board. Since animals are only known as ‘clean’ or ‘unclean’ in the context of whether or not they are good to eat, this suggests to me that meat was on the diet in pre flood times.

Genesis 7:2-AV ‘Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that [are] not clean by two, the male and his female.’

There is another important aspect to this verse in that this was still quite a long time before there was ever a Jew. Those who say the food laws apply only to the Jews should note that animals were regarded as ‘clean’ and ‘unclean’, by God, before the flood.

Now, after the flood Noah was told that all animals were to be ‘meat’ for him.

Genesis 9:3-AV ‘Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.’

Consider carefully this verse. We know from the above that Noah knew full well what was ‘clean’ or not. We also know that God does not change. So this is NOT a reference to God changing what was ‘clean’. By this time the only food not destroyed would have been what Noah brought with him on the Ark, and possibly, fish. I believe that this is God telling Noah that he could decide himself what to eat, probably to avoid waste as much as anything else. I would expect that Noah and his family would have eaten ‘clean’ food whenever possible.

Then we come to the food laws. A careful examination of these laws will reveal that they were given more in the interests of good health than anything else. It is evident too that these health laws also included instructions for personal hygiene and methods of dealing with boils, leprosy and other maladies. Following these laws did also set the Jews apart from those around them.

One thing one learns when exploring the Bible – God is very practical. There are some quite good medical reasons for following the food health laws. Here are some of them.

All ‘clean’ animals are ruminants. That is they have four stomachs. This ensures a much more thorough processing of food than is possible with one stomach, and less pollutants are stored in the flesh. It has also been discovered that ruminants (‘clean animals’) are NOT subject to flesh worms. These can be acquired from eating the flesh of almost every other animal. The pig which got special mention as ‘unclean’ stores poisons in its body fat. A snake cannot kill a pig. The poison is just stored in the fat under the skin and is ingested by anything that subsequently eats that pig. Many outback Australian properties keep pet pigs around the home buildings to deal with snakes which come in plague proportions when the cracks in the ground, where they live, are closed by the swelling of the earth after rainfall. Pigs love snakes – they suck them up like spaghetti. My wife grew up with pet pigs that were kept for this purpose.

Concerning the flesh of the pig. With today’s hygienic methods of raising these animals it is unlikely they would carry the same risk as one raised in the wild, but consider this: the meat takes 4 days to digest in the bowel instead of 2 for ‘clean’ meats. Bowel cancer has been linked to excessive meat consumption and if the length of time spent in the bowel has anything to do with it then pork is twice as bad as beef.

Most of what we call ‘sea food’, prawns, crabs, shell fish etc. are “filter feeders”. What they do is clean up the pollution in the oceans and store it in their bodies. Oysters for instance thrive best downstream from sewerage outlets. When one eats these creatures the pollution becomes more concentrated in our own bodies. Calcium kidney stones for instance are often the result of over indulgence in these foods. Fish without scales, like sharks and catfish, are scavengers and are at the top of food chains. Their bodies will contain a much higher level of pollutants than creatures further down the chain. God’s advice concerning food notwithstanding, the bible makes it clear that the Christian has freedom in Christ to eat other foods.

The main point here is whether God has received a person, not what he eats. Some religions make a big issue of food and actively support vegetarianism. There is no biblical support for this position and such should be a matter of personal choice.

Colossians 2:16-AV ‘Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath [days]’

Jewish converts were critical of Gentile converts and had been admonishing them for not complying with all the laws kept by the Jews. Here Paul tells them they can safely ignore any ‘rules’ concerning food and drink, and ceremonial days. There is a need however, to consider that our bodies are the temple of the Holy Spirit and that we are to keep them in good order. We should be careful then to avoid foods that we know may be harmful.”

Lance Wearmouth

(http://www.answers2prayer.org/bible_questions/Answers/food/p ork.html)

Eating pork can be Hazardous to your Health

“When I was studying in England I used to live in a “dig” (rooming house) in Highgate, North London.  There were Chinese students from Malaysia, Singapore, Sarawak, Hong Kong and Vietnam rooming in the two houses that faced each other.  We were all good friends and we spent the weekends cooking and sharing our various dishes. One of our friends called Luk studied medicine at the University of Edinburgh, Scotland and he would spend his summer vacation in London with us.  Luk’s special contribution was “Charsiu” the Cantonese barbecued pork. The way he prepared it was just exquisite, much better than those of any Chinese restaurant I have ever tasted. He had been coming to Highgate every summer for three years, and we always looked forward to tasting his “Charsiu.”  

The summer before his final year in the university Luk also came to stay with our group, but there was a radical change in him. He told us there would be no more “Charsiu” from that time onwards. The real shocker is that he vowed not to eat any more pork dishes and strongly advised all of us in the group not to do so either.  He had such a strong conviction against pork that he would not eat with us if we insisted on having it.

Here is his explanation. Luk was with a team of medical students doing a research project on the effects of diet on stomach and intestinal diseases such as trichinosis.  The research team’s method was to go to the hospitals and dissect corpses for autopsies. They based their studies on the diets of the various ethnic communities in the region. Their research uncovered the finding of the ethnic community with the highest percentage of cases with the trichinella spiralis worm belonged to a race that had pork as its main staple diet. Their research data showed a remarkably low percentage of Jews and Moslems with the trichinella spiralis worm in their bodies.  It is significant that these two ethnic communities exclude pork and other biblically unclean meats in their diet.

My friend had seen such clear evidence in the co-relationship between pork consumption and stomach and intestinal diseases that he could make a determination not to eat that meat again in all his life.  That was the first time I had ever heard a negative report on pork, but it has a lasting impression on my mind ever since that summer in London, England.

Trichinosis – from Encarta Encyclopaedia

Pronounced As: trikinosis or trichiniasis trikinisis, parasitic disease caused by the roundworm Trichinella spiralis. It follows the eating of raw or inadequately cooked meat, especially pork. The larvae are released, reach maturity, and mate in the intestines, the females producing live larvae. The parasites are then carried from the gastrointestinal tract by the bloodstream to various muscles, where they become encysted. It is estimated that 10% to 20% of the adult population of the United States suffers from trichinosis at some time. In many people the disease exhibits no symptoms and is discovered only at autopsy. In others it causes diarrhoea and other gastro-intestinal symptoms as the worms multiply in the digestive tract. When the larvae circulate through the bloodstream, the patient experiences edema, irregular fever, profuse sweating, muscle soreness and pain, and prostration. There may be involvement of the central nervous system, heart, and lungs; DEATH occurs in about 5% of clinical cases. Once the larvae have imbedded themselves in the muscle tissue, the cysts usually become calcified; however, the infestation usually causes no further symptoms except fatigue and vague muscular pains. There is no specific treatment.

Bad Effects of Pork Consumption

Pig’s bodies contain many toxins, worms and latent diseases. Although some of these infestations are also found in other animals, modern veterinarians say that pigs are far more predisposed to these illnesses than other animals. This could be because pigs like to scavenge and will eat any kind of food, including dead insects, worms, rotting carcasses, excreta (including their own), garbage, and other pigs.

Influenza (flu) is one of the most famous illnesses which pigs share with humans. This illness is stored in the lungs of pigs during the summer months and tends to affect pigs and humans in the cooler months. Sausage contains bits of pigs’ lungs, so those who eat pork sausage tend to suffer more during epidemics of influenza.

Pig meat contains excessive quantities of histamine and imidazole compounds, which can lead to itching and inflammation; growth hormone, which promotes inflammation and growth; mesenchymal mucus, which leads to swelling and deposits of mucus in tendons and cartilage, resulting in arthritis, rheumatism, etc. Sulfur helps cause firm human tendons and ligaments to be replaced by the pig’s soft mesenchymal tissues, and degeneration of human cartilage.

Eating pork can also lead to gallstones and obesity, probably due to its high cholesterol and saturated fat content. The pig is the main carrier of the taenia solium worm, which is found in its flesh. These tapeworms are found in human intestines with greater frequency in nations where pigs are eaten. This type of tapeworm can pass through the intestines and affect many other organs, and is INCURABLE once it reaches beyond a certain stage.

One in six people in the US and Canada has trichinosis from eating trichina worms, which are found in pork. Many people have no symptoms to warn them of this, and when they do, they resemble symptoms of many other illnesses. These worms are not noticed during meat inspections, nor does salting or smoking kill them. Few people cook the meat long enough to kill the trichinae. The rat (another scavenger) also carries this disease. There are dozens of other worms, germs, diseases and bacteria which are commonly found in pigs, many of which are specific to the pig, or found in greater frequency in pigs.

Pigs are biologically similar to humans, and their meat is said to taste similar to human flesh. Pigs have been used for dissection in biology labs due to the similarity between their organs and human organs. People with insulin-dependent diabetes usually inject themselves with pig insulin. If you pour Coke (yes, the soda) on a slab of pork, and wait a little while, you will see worms crawl out of it.

Medical and Scientific Reasons for not Eating Pork

This is a direct quote from “What the Bible Says About Healthy Eating” by Dr. Rex Russell.  He attended Baylor School of Medicine in Houston, Texas and did his residency at the Mayo Clinic at Rochester, Minnesota.

“One reason for God’s rule forbidding pork is that the digestive system of a pig is completely different from that of a cow. It is similar to ours, in that the stomach is very acidic. Pigs are gluttonous, never knowing when to stop eating. Their stomach acids become diluted because of the volume of food, allowing all kinds of vermin to pass through this protective barrier. Parasites, bacteria, viruses, and toxins can pass into the pigs flesh because of overeating. These toxins and infectious agents can be passed on to humans when they eat a pig’s flesh.

In the “Biblical Archeological Review”, Jane Cahill examined the toilets of a Jewish household in Jerusalem, finding no parasites or infectious agents, but only pollen from the many fruits, vegetables, and herbs they had eaten. A similar study done about Egyptians revealed eggs from Schistosoma, Trichinella, wire worm and tapeworms, all found in pork.  All of these organisms cause significant chronic diseases.  [this is footnoted Jane Cahill and Peter Warnock, “It had to happen, Scientist Examines Ancient Bathrooms of Romans 586B.C.” BAR May/June 1991]

In the U.S., three of the six most common food-borne parasitic diseases of humans are associated with pork consumption. These include toxoplasmosis, taeniases or cysticercosis [caused by the pork tapeworm Taenia solium] and trichinellosis.

In Japan, the source of these infections was traced to the flesh of pigs, bears, horses, racoons and foxes. All of these animals are listed in Scripture as putrid or unclean.

Swine are also good incubators of toxic parasites and viruses- although the animal doesn’t appear to be ill while carrying these diseases. A scientist at the University of Giessen’s Institute for Virology in Germany showed in a study of worldwide influenza epidemics that pigs are the one animal that can serve as a mixing vessel for new influenza viruses that may seriously threaten world health.

If a pig is exposed to a human’s DNA virus and then a bird’s virus, the pig mixes the two viruses – developing a new DNA virus that is often extremely lethal for humans. These viruses have already caused worldwide epidemics and destruction. Virologists have concluded that if we do not find a way to separate humans from pigs, the whole earth’s population may be at risk. [footnoted Scholtissek,M.D., “Cultivating a Killer Virus” National History Jan. 1992]

The 1942 Yearbook of Agriculture reported that 50 diseases were found in pigs, and many of these were passed on to humans by eating the pig’s flesh.

Additionally, just the handling of swine has an element of risk. A large hog-raising facility in the area where I live wisely requires its employees to wear gloves, masks and protective clothing while working in the pig barns. The workers are required to shower each day before going home.

Little wonder that GOD would inspire His prophet to include eating pork among the disobedient acts of stubborn people in addition to idolatry and conjuring spirits of the dead, a people who continually provoke Me to My face,…who eat the flesh of pigs, and whose pots hold broth of unclean meat” [Isa. 65:3,4]”

Paul Wong

JUST SAY NO TO SWINES’ FLESH

 Dear friends:

(This will make you think!)

On March 15, 2000 I posted a news item saying that “cloned pigs could provide organs for transplants into humans on the NHS within six years, it emerged yesterday..” I commented: “If pigs were an abomination in the ancient Jewish temple, how much more will they be an abomination being made a part of God’s New covenant temple–our bodies! Six years away? For this and many other reasons, I suspect God will pull down the curtain before then and say, ‘No more.’”

Combining swine flesh with human flesh will not just be a spiritual abomination, there are also extreme concerns physically, no doubt why God did not (DOES NOT) allow eating of swine. I used to think that God had this restriction about pigs, only to protect those poor, primitive Israelites, from the deadly trichinella worms found in swine. But we modern, sophisticated humans are so smart that we do not have this problem. Yeah, right!

Not true, according to Dr. Gordon S. Tessler, in his excellent book, “The Genesis Diet,” He says:

“Obviously, the indiscriminate eating patterns of omnivores like pigs, make them disease carriers. Pigs are known to carry up to 200 diseases and 18 different parasites and worms, including the deadly worm called trichinella spiralis. This worm is commonly called trichinosis and there is no known cure for these spiral worms. The trichinae worms are so small and transparent that only trained inspectors using high-powered microscopes can detect their existence. Trichinosis can cripple or even kill anyone that eats as little as a forkful of contaminated food! Trichinosis can mimic other diseases such as arthritis, rheumatism, or typhoid fever. (NOTE: On his video, Dr. Tessler says that even cooking does NOT kill the trichinae worm!)

“Pigs have more incidences of arthritis than any other known animals in the world. Arthritis may be a virus or a parasite that is transmitted from pigs to humans as a direct result of eating the flesh and blood of hogs and pigs. Perhaps many other diseases are misdiagnosed and their real cause is roundworms, gullet worms, hookworms, thorn-headed worms, trichina worms, stomach worms, nodular worms, tapeworms, as well as many other parasites found in the flesh of the unclean swine. A person may be committing SLOW SUICIDE when he or she eats bacon, ham, sausage, or pork chops.

“Even hog farmers who insist that corn fed hogs are safe won’t give you a guarantee that their indoor hogs haven’t eaten any rats, mice, fecal waste, or maggots within the past few days. The metal doorknobs in pig nurseries, become corroded after a year or so, due to the gases produced by the pigs urine and feces. The same gas and pig dander that eat away metal doorknobs are harming the respiratory tracts of hog farmers. Their unusually high incidences of respiratory ailments, from coughing and sniffles to lung scarring and pneumonia can no longer be attributed to weather and allergies alone. The hog waste spills from hog farms are contaminating our land, our rivers, and our water supply. Pork should be considered a homotoxin (human poison) and the probable cause of many common sicknesses and degenerative diseases.

 “The Great Physician, the Creator of all life, admonishes us to separate the clean animals from the unclean, for physical health and well being. Many faithful church people who would never defile God’s temple with cigarettes, even though smoking is not mentioned in the Bible, continue to ingest bacon, ham and pork chops which are disease-carrying, parasite-infested unclean foods which God commands His children not to eat! It would be futile and absurd to ask God to bless the smoking of cigarettes, yet we pray that He bless a pork chop on our dinner plate! Can we expect our Creator to disregard His word to us so we can indulge our appetites?

Dr. Tessler’s book, “The Genesis Diet” and his video, “Eating God’s Way” are highly recommended…….

Jim Bramlett

Paul Wong is a Christian minister and the President of ARK International.
His ministry also serves as an architectural service company in Houston.
The ARK Forum on the Internet is international and non-denominational.

(http://www.onlinetruth.org/Articles%20Folder/eating_pork_can_be_hazardous_to.h tm)

PIG & PORK FACTS

THE pig or swine is a very popular food item with most Christians. Yet Christians are unaware that the God they profess to believe in had condemned the eating of swine’s flesh. The condemnation was based on some very sound BIOLOGICAL principles. Here are some facts on pork that prove it to be a very unhealthy food to eat:

A pig is a real garbage gut. It will eat anything including urine, excrement, dirt, decaying animal flesh, maggots, or decaying vegetables. They will even eat the cancerous growths off other pigs or animals.

The meat and fat of a pig absorbs toxins like a sponge. Their meat can be 30 times more toxic than beef or venison.

When eating beef or venison, it takes 8 to 9 hours to digest the meat so what little toxins are in the meat are slowly put into our system and can be filtered by the liver. But when pork is eaten, it takes only 4 hours to digest the meat. We thus get a much higher level of toxins within a shorter time.

Unlike other mammals, a pig does not sweat or perspire. Perspiration is a means by which toxins are removed from the body. Since a pig does not sweat, the toxins remain within its body and in the meat.

Pigs and swine are so poisonous that you can hardly kill them with strychnine or other poisons.

Farmers will often pen up pigs within a rattlesnake nest because the pigs will eat the snakes, and if bitten they will not be harmed by the venom.

When a pig is butchered, worms and insects take to its flesh sooner and faster than to other animal’’ flesh. In a few days the swine flesh is full of worms.

Swine and pigs have over a dozen parasites within them, such as tapeworms, flukes, worms, and trichinae. There is no safe temperature at which pork can be cooked to ensure that all these parasites, their cysts,and eggs will be killed.

Pig meat has twice as much fat as beef. A 3 oz T bone steak contains 8.5 grams of fat; a 3 oz pork chop contains 18 grams of fat. A 3 oz beef rib has 11.1 grams of fat; a 3 oz pork spare rib has 23.2 grams of fat.

Cows have a complex digestive system, having four stomachs. It thus takes over 24 hours to digest their vegetarian diet causing its food to be purified of toxins. In contrast, the swine’s one stomach takes only about 4 hours to digest its foul diet, turning its toxic food into flesh.

The swine carries about 30 diseases which can be easily passed to humans. This is why God commanded that we are not even to touch their carcase (Leviticus 11:8).

The trichinae worm of the swine is microscopically small, and once ingested can lodge itself in our intestines, muscles, spinal cord or the brain. This results in the disease trichinosis. The symptoms are sometimes lacking, but when present they are mistaken for other diseases, such as typhoid, arthritis, rheumatism, gastritis, MS, meningitis, gall bladder trouble, or acute alcoholism.

The pig is so poisonous and filthy, that nature had to prepare him a sewer line or canal running down each leg with an outlet in the bottom of the foot. Out of this hole oozes pus and filth his body cannot pass into its system fast enough. Some of this pus gets into the meat of the pig.

There are other reasons grounded in biological facts that could be listed to show why pigs and swine should not be eaten. But a true Christian should only need one reason why not to eat this type of food – BECAUSE GOD PROHIBITED IT !

“And the swine, because it divides the hoof, yet does not chew the cud, it is unclean unto you: you shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase.””-–  (Leviticus 11:7,8; Deuteronomy 14:8)

Those who say Christ abolished the law condemning pork are motivated by their stomach not Scripture. The problems with pork are BIOLOGICAL, and Christ NEVER changed the laws of biology.”

(http://www.ensignmessage.com/archives/porkfacts.html)

Ek wil jou graag uitnooi om self op die internet na die volgende video te gaan kyk, naamlik: http://www.ebaumsworld.com/video/watch/248607

of  www.ebaumsworld.com/pork and coke.

Indien jy dit nie opgespoor kan kry nie, kontak my gerus, dan stuur ek die video vir jou per e-pos. Hierop sal jy sien hoe daar wurms (maaiers) uit ‘n stuk varkvleis uitkom wat in ‘n winkel gekoop was en wat netjies in plasties verpak was.

Ek dink nie ek kan enigiets meer sê oor die eet van varkvleis wat jou kan oortuig om dit eerder nie meer te doen nie. As die Heilige Gees nie die inligting wat ek tot dusver gegee het, kon gebruik om jou hart aan te raak rondom die waarheid hiervan nie, dan sal niks anders dit kan doen nie. 

Kom ons kyk ter afsluiting net gou na Dr Broer se sieninge oor skulpvis (“shellfish”):

“I am referring to shellfish, which includes lobster, crab, shrimp, (and prawns), oysters, scallops, mussels and clams… There are three reasons I have eliminated these foods from my diet. First and foremost, I am inclined to exercise extreme caution any time God’s Word warns mankind about particular foods. I am convinced there was, and is, more involved in the kosher food laws than mere religious separation. Second, the “Ten Foods You Should Never Eat” list is based on clinical research findings, not the personal diet opinions of one or two people. Third, this group of animals is being contaminated by environmental factors at an alarming rate, and they are passing along contaminants to everything and everyone that eat them… Shellfish need to be avoided.

Some people have known this for centuries… Let me clarify the fact that we should avoid shellfish, but I did not say avoid seafood. Fish is an excellent choice for a low-fat, high-energy diet… but avoid shellfish. These foods may taste good, but they are pure trouble when it comes to your physical health… Let’s do a reality check. If God Himself said, “Don’t eat it”, don’t you think He has already figured out our best diet? After all, we were created in His image

My focus is upon the carcinogenic (cancer-causing) and pathogenic (disease-causing) components embedded in the flesh of these carnivorous scavengers and “filter-feeders” of the sea. No one needs these deadly ingredients in their diets. Many of the shellfish varieties named above, show up in major news releases year after year as being infected with deadly viruses, bacterial agents and chemical contaminants. These factors only heighten the biblical warnings God gave us about foods to be avoided… We need to remember that shellfish such as crabs and lobsters are flesh-eaters; they are not picky eaters. They will eat the decomposed flesh of diseased carcasses just as quickly as they will eat the flesh of living prey, and there is plenty of decomposed material on the bottom of the sea. This is how their bodies collect all the toxins, contaminants and waste products brought to them by the globe-circling currents of the sea.”

Liewe vriend of vriendin, besluit jy nou self hoe lank jy nog enige van hierdie dinge wil eet, of dit aan jou gesin en kinders wil voer. Dit gaan baie beslis niks aan jou geloof doen nie, maar soos reeds gestel, kan dit veroorsaak dat jy en/of jou kinders gouer in die hemel uitkom as wat jy gedink het. En dan kan jy sommer self aan die Here verduidelik hoekom jy Sy duidelike waarskuwings oor hierdie tipes vleis, blatant verontagsaam het, veral nadat jy nou nuwe kennis daaroor opgedoen het.

Lees gerus hierdie vers:

“God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer…” (Handelinge 17:30)

Was jy onkundig oor die eet van varkvleis en skulpvis? God het jou onkunde oorgesien. Maar NOU verkondig Hy aan jou dat jy jou moet bekeer, ook van enige voortgesette blatante verontagsaming van Sy waarskuwings oor jou en jou familie se gesondheid.

Mag die Here Jesus Christus jou waarlik en volkome vrymaak, ook van hierdie aanslag van satan op jou en jou gesin se liggame en lewens.

tiaan gildenhuys

Outoriteit in Christus Bedieninge

Pretoria, RSA

www.oicb.co.za

04/12/2010